Stadsreiniging Amsterdam.
Bakken, bakjes en pramen.


Een "vullisschuiten" sleep op de Amstel. Het slepertje is de "Stadsreiniging 4".


Een lange sleep van de Stadsreiniging op de Binnen-Amstel.


Het aan boord hijsen van de bakken van de vuilniswagens aan de Bilderdijkkade.
In het jargon van de Stadsreiniging heetten dat "faunkisten" of "faunbakken".

:
Bakkensleep met een "stuurstuk" op het AR-kanaal
Het stuurstuk was een soort opduwertje met zeer groot roer dat strak achter de sleep was gebonden om het geheel beter te kunnen besturen.

 


Paardenmest van stal en straat (paardentram, aapjeskoetsiers, bereden politie en paard-en-wagen leveranciers) werd op pramen in de Kostverlorenvaart met stro omgeschept om te fermenteren tot mest voor de tuinbouw in de Sloterpolder en het Overtoomse veld. De bootjes hadden een boegplaatje met drie kootjes waarvan de betekenis onduidelijk is.
Bron: stadsarchief Amsterdam

 


Dergelijke scheepjes werden vroeger als baggerscheepje of "plempie" ingezet.
Hier een tekening [ca 1650] van "Plempies" met op de voorste een baggeraar met baggerbeugel.

 


Een bakje als simpel vaartuig b.v. in gebruik op scheepswerven.