Boltjalk, bolschepen, platte bol en bolpraampjes


Prachtige foto van de -niet meer authentieke- Groninger boltjalk "De Goede Verwachting".

 


Twee bolschepen bij de Bontebrug te Groningen (briefkaart 1948)

 


Kenmerkende kop van een platte bol. Dit is de "Jantje" van 71 ton met naastliggende opdrukker.
In de dertiger jaren werden de grote houten zwaarden vaak vervangen door kleine ijzeren exemplaren.
Deze hadden alleen tot doel het schip beter op koers te houden voor het aangespannen opdrukkertje.

 


Foto van een bolpraam begin 20e eeuw
H.C.A.van Kampen en H.Kersken Hzn, Schepen die voorbijgaan, 1927.

 

Als pleziervaartuig opgebouwde bolpraampjes "Zonnedauw" (links) en "Smient" van
resp. Appie en Konnie Werkman en Kees en Els Douma.