beschrijving

Damlooper en damschuit


 


Replica van een damschuit bij het "Museum de Broeker Veiling".

 


‘Een damschuit nevens de hoek van Leeck bezuiden Enckhuijzen'.
Tekening in o.i.-inkt, gewassen, door Pieter Idserts Portier (Franeker 1698-1781) Haarlem, Rijksarchiefin Noord-Holland.