Ark: Kalkark en Baggerschuit.


Naast grond en zand vervoerden de arkjes waarschijnlijk ook kalk voor het Ministerie van Oorlog
"dat eene aanzienlijke hoeveelheid kalk behoefde tot uitvoering der verdedigingswerken van ons land".
Het ging daarbij om de bouw van de Stelling van Amsterdam. [1880-1920]

 

collectie Pieter Klein
Ook als "grond- of baggerschuit". Handmatig baggeren