Larsersluis


Foto beschikbaar gesteld door Antoon Bakker.