Meerboei (mooring)


Meerboei in de haven van Amsterdam in de zestiger jaren.