beschrijving

Onderlosser, koplosser en splijtbak


Onderlosser


 

 


Koplosser

 


De Gemeentereiniging van Den Helder begon rond 1920 met het dumpen van huisvuil in zee, m.n.het Marsdiep. Proefnemingen met onderlossers en splijtbakken waren geen succes. Het vuil wilde niet vallen. Daarom werd een speciaal vuilstransportschip gebouwd met een laadbak van 50 kubieke meter met onderin "trottoir roulant" transportbanden die het vuil baggermolengewijs naar een klep in de voorsteven duwden. De bak was in zo'n 8 minuten leeg. Den Helder heeft tot in de vijftiger jaren op deze wijze huisvuil gestort. Soms spoelde de troep op het strand aan. Op beide foto's zien we een of meerdere heren met overjas en hoed. Duidelijk geen arbeiders. Het waren de "Dikke Deuren" van gemeentereiniging Den Helder die het schip in dienst stelden. Ach ja, inmiddels bijna honderd jaar later, gaat het nog steeds zo.


 


 


Splijtbak