kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

  Andere tips en wetenswaardigheden
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  
 
  Trailerhellingen per provincie op plaatsnaam bijgewerkt tot:
3-08-2022
Trailerhellingen op plaatsnaam.
Trailerhellingen op vaarweg.
 

smartphone weergave op plaatsnaam
Op smartphone is fingerzoomen van deze lijst onhandig. Kies liever voor PC, Laptop of Tablet.

Helaas hebben veel watersportbedrijven in de loop der tijd hun site aangepast of van naam (URL) veranderd.
 De link in Vaartips werkt dan niet meer. Sorry, dat is niet bij te houden. Oplossing: Google op naam.

Vaartips kan niet instaan voor de juistheid van deze gegevens.
Aanvulling en verbetering graag naar schipperatvaartips.nl

Per provincie
op plaatsnaam

Tip:  Hellingen van jachtwerven en watersportverenigingen zijn vaak een faciliteit waarbij buitenstaanders niet welkom zijn en op zijn minst onevenredig veel moeten betalen. Voorkom teleurstelling en bel eerst.
Groningen Appingedam, gratis helling aan de vaarweg de Groeve (noord) welke op het Nieuwe Diep (parallel aan het Damsterdiep) uitkomt. Vanaf de Woldweg de afslag Olingermeeden achter de Eendracht bij de Skatebaan.
Bootstalling Rozeboom aan de Grote Heekt, Langerijp1 (onbekend of er kosten aan zijn verbonden).
Baflo, bij passantenhaven aan de havenweg, (Rasquerdermaar).
Beerta
, Reiderhaven, Hoofdstraat (Oldambtmeer).
Beerta
, Gemeentehaven, Bovenlandenstraat, gratis helling + ligplaats, water en stroom, speeltuin (Oldambtmeer).
Blauwestad
, Zie Beerta.
Briltil
, jachthaven Briltil (0594)502174, Hellingweg 1, a.h. Hoendiep.
Delfzijl, H.S. Hunfeld in de buitenhaven t.o. de Zeesluizen en Handelskade Oost, nabij hoofdkantoor Groningen Seaport, kostenloos.
Electra, jachthaven de Waterwolf (0594)591818, Teenstraweg 4, Oldehove (Reitdiep).
Farmsum (gem Delfzijl), Farmsumerhaven in de oostelijke hoek aan het Tagrijn, kosteloos.
Finsterwolde, helling aan de Veenweg (Oldambtmeer).
Garnwerd, jachthaven Garnwerd (0594)622072, Burg. Brouwerstraat 44; recreatiecentrum Garnwerd, Krassumerstraat 16 (Reitdiep).
Gerkesklooster, jachthaven De Landtong (0512) 351588, zou in 2006 gesloten zijn wegens overlast, eerst bellen dus. (Pr. Margrietkanaal/Van Starkenborgh kanaal).
Godlinze, gratis helling aan de Stelterweg. Verbinding via de Maren met Appingedam. Godlinze beschikt ook over een haven met aanlegsteiger en kanosteiger.
Groningen, zie Stad Groningen.
Haren,
- Clubhuis WSV De Twee Provinciėn (050)5253084, Meerweg 227;
- Jachthaven Zuidwesthoek, Meerweg 247 (Paterswoldse Meer).
- Gratis helling naast restaurant Kaaphorn, Kaapse Baan 4.
Holwierde (gem Delfzijl), helling a.d. Krewerderweg vlakbij de tunnel onder de N33 (Grote Heekt).
Hoogkerk, trailerhelling Westpoort. Aduarderdiepsterweg 14-3 (0650)505938)
Kropswolde, recreatiecentrum De Leine (0598)322606, Meerweg 62a; Allround Watersport, Meerweg 56a, 0598-323556; De Rietzoom, Meerweg 60, (0598)322520, (Zie ook Zuidlaardermeer onder Drente).
Lauwersoog, openbare helling aan het Nieuw Robbengat, 2e strand; jachthaven Noordergat, Noordergat 1 en Camping Lauwersoog (0519-349133) , Strandweg 3, meer informatie: faciliteiten/jachthaven.
Leek, openbare helling bij de gemeentehaven a.h. Leekster hoofddiep, toegang tot Leekstermeer.
Leekstermeer, Aan het strand, openbare helling Schreiershoek; Waterportbedrijf Paviljoen Meerzicht (050)5515466, Matsloot 3 (NO-zijde) en Watersportcentrum Cnossen, Meerweg 13 (ZW-zijde).
Leermens, openbare helling jachthaven Plaisterploats (0596)581301, Dieftilweg 5 (Leermenstermaar).
Middelstum, openbare helling bij de Nieuwe Til (Boterdiep).
Midwolda, helling in de jachthaven, Strandweg 1 (Oldambtmeer).
Musselkanaal, openbare helling aan de haven in het Spoordok.
Nieuwolda, Gemeentelijke Jachthaven Dok (0597)541674 , Brugstraat 2, Scheemda (Termunterzijldiep).
Onderdendam, aan de jachthaven (050)3049215 ten N van het dorp (Warffumermaar).
Oude Pekela, jachthaven (0653)644241, 200m ten N van de Blijhamsterbrug (Pekel Aa).
Paterswoldse Meer, Clubhuis WSV De Twee Provinciėn (050)3091366, Meerweg 227, Haren; Jachthaven Zuidwesthoek (bet); tevens in de ZW hoek bij het oude zwembad (gratis) en dagrecreatieterrein "De Lijte" aan de Meerweg (gratis). De laatste drie eigenlijk Drenthe.
Roodehaan, openbare helling aan het Reitdiep, niet te missen, er is maar één weg.
Scheemda, Gemeentelijke jachthaven Energieweg 1, tel. 0597-595200 (gem. huis) (0597)595311 of (0653)233794 (Oldambtmeer)
Schildmeer, jachthaven Boei 12 (0598)432415, Roegeweg 3; jachthaven De Otter, Roegeweg 9; Hinrichs Watersport, Damsterweg 32.
Slochteren, Woudbloem Marine Service (0598)416200,  Scharmer Ae 3 (Slochterdiep).
Stad Groningen, Prof. Uilkensweg, watertje bij brug over het Reitdiep (eigenlijk alleen voor wijkbewoners, die de sleutel van het sluisje naar het Reitdiep beheren) en aan het Damsterdiep nabij de Praxis (niet het water maar de straat met die naam), na 21.00 u en 's zondags met een ketting afgesloten. (Eemskanaal).
Steendam, zie Schildmeer.
Stroobos, zie Gerkesklooster.
Ten Boer, openbare helling nabij Westerwijtwerdermaar (N-oever Damsterdiep).
Ter Apel, in de jachthaven tussen sluis Barnflair en Ter Apel (0599)581170 (Ter Apelkanaal).
Termunterzijl, jachthaven Termunterzijl (0596)602168, Plankpad 7. (Eems Dollard).
Ulrum, jachthaven Trekweg (0595)402339 , Brugweg? (Hunsingokanaal).
Veendam, jachthaven Schipperskwartier, zie Wildervanck; jachthaven Molenstreek (0622)413827 (A.G.Wildervanckkanaal).
Vlagtwedde, jachthaven (0599)313444 naast het overdekt zwembad "Parc Emslandermeer", komt uit op B.L.Tijdenskanaal.
Warfhuizen, Camping Roodehaan, Roodehaansterweg 9 a.h. Reitdiep.
Wedderveer, Jachthaven Wedderveer (0597)561717  (Westerwoldse Aa).
Wehe-den Hoorn, openbare helling aan de Havenstraat t.o. nr. 10 (Hoornse Vaart).
Wildervanck, Jachthaven Schipperskwartier, Nijverheidskade 82 (A.G.Wildervanckkanaal); verder een gemeentelijke trailerhelling aan het Langeboschemeer, vanaf de N33 richting Wildervank hoofdweg volgen over spoorweg, links afslaan bij de brug recht door dan de 5 afslag links (oeverloper)doorrijden tot T kruising hier linksaf (kuifreiger) doorrijden tot het eind. Alleen voor kleine boten.
Winschoten, openbare helling naast de jachthaven aan de Rensel.
Winsum, in het dorp achter het politiebureau; terrein van de politie oprijden (Winsumerdiep).
Zoutkamp, ten W van de jachthaven, jachthaven Hunzegat, Strandweg 17 en jachthaven De Rousant (0595)402500 , Nittersweg 8 (Reitdiep).
Friesland Akkrum, jachthaven Tusken de Marren, W-oever Meinesloot; jachthaven De Wit (0566) 651253 a.d. Polsloot en een niet geverifieerde openbare helling bij de parkeerplaats achter het VVV kantoor aan de Ljouwerterdyk 2a. (Meinesloot)
Aldeboarn (Oldeboorn), openbare helling aan de rand van het dorp bij de vaste brug over de Boorne t.h.v. Eastein 13.
Ameland, jachthaven 't Leye Gat en een helling in de Ballumerbocht, tevens ligplaats van de Reddingsboot Anna Margaretha.
Augustinusga, openbare helling aan It Stalt (Augustinusgastervaart, Pr. Margrietkanaal).
Baard, gem. Littenseradeel, openbare helling net buiten de bebouwde kom aan de Tongerwei richting Leons (Bolswarder Trekvaart).
Balk, jachthaven Lutsmond, Sleatemar 1a (Luts, verbinding Slotermeer en Fluessen),  Recreatiepark Marswal Tsjamkedykje 6 (mogelijk alleen voor campinggasten, neem contact op) en een brede openbare helling aan het eind van het Tsjamkedykje naast restaurant Badmeester Keimpe (Slotermeer).
Bergumermeer, jachthaven Klein Zwitserland (0511)461385 a.d. W-zijde van het meer en jachthaven Zwartkruis aan de N-zijde (Noordbergum, Kuikhornstervaart / Stoppelzool).
Berlikum, bij de Bietenopslag aan de Gernierswei (Ballensvaart, Kleiroute).
Bolsward, openbare helling (kanteltrailer) a.d. Gleibakkerij aan het Kruiswater.
Bolswardertrekvaart, Recr. Centrum It Krūswetter (0517)342508 bij Easterlittens.
Boornzwaag, camping de Tijnjehoeve, (0515)559814, Horsewei 10 (aan het verbindingswater tussen Margrietkanaal en Langstaartenpoel)
Breezanddijk, in Noorder- en Zuiderhaven.
Britsum, openbare helling in de jachthaven aan de Stienservaart.
Burgum (Bergum), jachthaven Burgumerdaam (0511)465556, 250m ten O van de brug (Pr. Margrietkanaal).
Burum, De meerpaal 15, aan water uitkomend op De Laurens
Dokkum, helling aan Beterwird 6 (Dokkumer Ee).
Dokkumer Nieuwe Zijlen, jachthaven Lunegat, Kwelderweg 1.
Drachten, jachtwef Bolt, Buitenstverlaat 15; jachthaven Drachten (0512)513276 Biskopswei 27 en scheepswerf De Steven (0512)512669, De Steven 26.
Driewegsluis, Helling aan de Linde (eind 2009 gereed).
Dronrijp, zeer steile openbare heling aan het Van Harinxmakanaal achter de nieuwbouwwijk Fugeltjelan. Na het plein in het dorp links af; helling aan het einde van de straat naast "Zwart Dierenverblijven en Voeders", Ljouwertertrekwei 38.
Earnewald, openbare helling met parkeergelegenheid vlak voorbij het skūtsjemuseum (staat langs de weg aangegeven).
Eastermar (Oostermeer), Watersportbedrijf De Lits, Snakkerbuorren 9 (Lits).
Echtenerbrug, jachthaven De Merenpoort, 200m ten W van de brug (Pier Christiaansloot, Tjeukemeer).
Elahuizen, jachthaven De Koggeplaat (0514)603838, Mardijk 3 en vanaf Woudsend binnendoor langs het Heegermeer richting Elahuizen. Direct na Indijk een openbare helling naast het strand (Fluessen).
Finkumervaart, in de Leyesterhaven te Oude Leije.
Franeker, Dongjumervaart, t.h.v. Jan Piebengastrjitte 43.
Gaastmeer, passantenhaven in het centrum. Helling voor kanteltrailer.
Galamadammen, jachthaven De Kuilart, De Kuilart 1 en jachthaven Galamadammen, Galamadammen 1-4 (Fluessen).
Goingarijp, openbare helling nabij jachthaven Oer 't String, NO van het dorp (Lykvaart, toegang tot Sneekermeer).
Grou (Grouw), openbare helling aan de Wilhelminastraat bij het parkeerterrein nabij de schiphuizen Pikmeer;  jachtservice Jister B.V (0566)624062; openbare helling bij de Biensma's-brźge (kruising J.W. de Visserwei, hoek Garde Jagerswei); Watersportservice Berend Mink, De Muldijk 12.
Hallum (gem. Ferwerderadiel), openbare helling bij Hallumervaart (via Doniaweg en Mounebuorren). Hallum is vanuit Leeuwarden en via Stiens goed bereikbaar over de provinciale weg N357 (ca. 15 minuten). De helling ligt aan de Hallumervaart en is via afslag Hallum, Doniaweg en Mounebuorren gemakkelijk te vinden.
Harlingen, openbare helling aan de Westerzeedijk; jachthaven Kosik (0517)641893, Koningsweg 19, in de vluchthaven en de Noorderhaven. Verder in de Harlingervaart Camping de Zeehoeve, Westerzeedijk 45 en een helling t.o. de Kerkpoortsbrug (medio 2006).
Haskerdijken, jachthaven Heeresloot (0513)671433, Tolvepaed 18 (Heeresloot).
Heeg, Foekema's Watersport, It Eilān 7; jachthaven Ottenhom (0515)443900 Heeg, De Draei 3; passantenhaven Heegerwāl, Pharshoeke 99; jachtwerf Heeg, It Būtlān 14; Eeuwe de Jong Scheepsmotoren (0515)443543, It Būtlān 12 en gratis de brandweerhelling achter gebouw gemeentewerken, de Draei 17 en de helling a.d. Kerkesloot, Tsjerkesleatswei 1 (Heegermeer).
Heegermeer, vanaf Woudsend binnendoor langs het meer richting Elahuizen. Direct na Indijk een openbare helling naast het strand.
Heerenveen, jachthaven De Welle, WSV Nannewijd (0513)629567, Wetterwille 35 en Jachthaven a.d. Leeuwarderstraatweg 115a.
Hemelum, De Morra Watersport, Bourren 31 en WSV De Swaeikom (0514)581969, Buorren 20 (Hemelumervaart, Morra).
Hindeloopen, camping Hindeloopen, Westerdijk 9 (IJsselmeer).
Idskenhuizen, Recreatiepark Idskenhuizen (0513)431846 , Mastensein 12 (Idskenhuistervaart, Koevordermeer).
Indijk, (bij Woudsend), openbare helling naast het "strand" aan het Heegermeer.
Jirnsum (lrnsum), jachthaven De Boarnstream, Industrieweg 2; Ganita Shipyard, Industrieweg 17 (Boarn).
Koevordermeer, jachthaven De Koevoet, Troelstraweg 17.
Kollum, jachthaven De Rijd (0627)474799, Bruneel 22 aan de N-zijde van het dorp (tussen Zwemmer en Stroobossertrekvaart).
Kootstertille, openbare helling Hinkehoek a/h v. Starkenborghkanaal.
Kornwerderzand, in de buitenhaven.
Koudum:
- Openbare helling aan de Heidenskipsterdyk (Koudumer Far).
- Friesland Boating, De Tille 5;
- jachthaven Galamadammen
- De Kuilart (tussen Fluessen en Morra).
Langweer, Jachtwerf Auke de Vries, Osingalaan 32; jachthaven De Hoek, Dijken 1, Janesloot ten W van de brug.
Leeuwarden, D. Hofstra (058)2664477, Familie van de Weystraat 63, ZO-oever Dokkumer Ee nabij Snakkerburen; jachthaven de Groote Wielen (0511)431777 , Butlan 1; Stoelwinder Boten en Kano verhuur (058)2804565, Avondsterweg 11b (Woudmansdiep); openbare helling aan de Ventweg (ook Groote Wielen); openbare helling in de wijk Zuiderburen, ventweg langs de N358 aan de plas Teernser Wielen uitkomend op de Nauwe Greuns [N 53.17609, E 5.82539].
Lekkum, openbare helling De Tromp aan de Dokkumer Ee.
Lemmer, Gemeentelijk binnenjachthaven, Z-oever van de Zijlroede; jachthaven Iselmar, Platte dijk 16; jachtwerf Maronier, Vuurtorenweg 16; watersportcentrum De Brekken, Brekkenweg 10; Marine Center De Fundatie (0514)562777, Industrieweg 1.
Lichtaard, openbare helling bij het gemaal aan de Holwerdervaart.
Makkum, jachthaven WSV Makkum, Sūderseewei 10, Marina Makkum, Sūderseewei 6-8 en jachtschilder v.d. Bles, Strānwei 13.
Mantgum, openbare helling aan "Om E Terp", naast gebouw de Wjukken (Mantgumervaart uitkomend op Sneeker Trekvaart).
Marssum, openbare helling t.o. restaurant Ny Andringa aan de Bolswarderweg (N31 ?). Loopt niet door tot in het water, maar zeer bruikbaar voor visbootjes (Menaldemervaart).
Molkwerum, camping It Seleantsje (IJsselmeer).
Munnekezijl, passantenhaven 't Eiland (0594)688230, Methardusstraat 33 (Munnekezijlsterriet, Lauwers).
Nieuwebrug, jachtwerf Haarsma (0513)671447, Leeuwarderstraatweg 243 (Heeresloot).
Noordbergum, jachthaven Zwartkruis, Rijksstraatweg 80, 2km ten N van Bergumermeer a.d. Zwemmer.
Offingawier, (Sneek), openbare helling De Potten, einde Paviljoenwei a.h Sneekermeer.
Oldelamer, openbare helling aan de Tjongerweg (Tjonger).
Oosterlittens, In het dorp tegenover de camping aan de Bolswardertrekvaart en een openbare helling wat zuidelijker aan de Franekervaart, Flaemske Banken 2.
Oosterzeeeinde Zuivelweg (voormalig Zuivelfabriek terrein), gratis trailerhelling bij nieuw haventje [2009] (Tjeukemeer).
Oostmahorn, jachthaven Oostmahorn aan het Lauwersmeer.
Oudega (Wymbriteradiel), openbare helling bij Camping De Bearshoeke, Tsjerkewei 2a (Oudegaasterbrekken, Fluessen).
Oude Leije, jachthaven aan de Leistervaart.
Ried, jachthaven It Kattegat, Dr.Vitus Ringersstraat 6, kleine helling (De Rie, Kleiroute).
Rotstergaastgratis trailerhelling aan de zijde van West-stellingwerf (Tjonger).
Rottevalle, (Smallingerland), helling bij LaDure kanoverhuur, bildwei 35-37 (Lits, De Leijen).
Scharsterbrug, aan de jachthaven (Scharster Rijn, tussen Langweerderwielen en Tjeukemeer).
Schiermonnikoog, jachthaven Oude Veerdam.
Sint Nicolaasga, WSV St. Nicolaasga (0513)431706 , Westend 23, Tjeukemeer.
Sloten, Jachthaven de Dolfijn, Jachthaven 6.
Sneek, Aquanaut aan de Woudvaart; Schippers Watersport, IJlsterkade 120; 2e insteekhaven Houkesloot, Bellstraat, borden "boothelling 't Ges" volgen; Brandsma aan It Ges en Stichting Jachthaven De Domp (0515)412559, Domp 4; verder aan de zuidzijde in de vlinderbuurt een openbare helling aan het eind van de Keizersmantel, uitkomend op de Zwarte Brekken.
Sneekermeer, openbare helling 50m ten W van het Heerenzijl nabij Terherne; Paviljoen Sneekermeer; Kampeerhaven De Potten (Starteiland).
Stavoren, Marina Stavoren Buitenhaven B.V. (0514)684674 (buiten de sluis) en openbare helling aan de Stationsweg, gratis parkeren.
Stroobos, Jachthaven De Landtong (0512) 351588 ten O van de brug (Pr. Margrietkanaal/Van Starkenborgh kanaal). Zou in 2006 gesloten zijn wegens overlast, eerst bellen dus. (Pr. Margrietkanaal/Van Starkenborgh kanaal).
Sumar, (Burgum) recreatiepark Klein Zwitserland (Bergumermeer).
Terherne (Terhorne), Strandjachthaven (0566)689351; Watersport De Horne (0566)689264, Syl 11; jachthaven Terzoolsterzijl (0566)689595 , NW van de grote sluis en jachthaven De Zandsloot (0566)689810 (via Pr.Margrietkanaal).
Ter Idzard, Ruskemadenweg. Vanaf Mildam de Ottersweg tot afslag Ruskemadenweg. Helling na enkele km's aan de linkerkant (Tjongerkanaal).
Terkaple, Hearresyl 1 bij de snackbar (Sneekermeer).
Terschelling, passantenhaven.
Tjeukemeer, Rohel, Camping Tjeukemeer (0513)551341; St Nicolaasga in de jachthaven (0513)431706; Oosterzee, de gebraden Haan en een helling a/h Sluispad; Delfstrahuizen aan de Marwei.
Uitwellingerga, jachthaven WSC Hart van Friesland, Eastwei 8 aan de kruising van It Ges en de Oosterbrugsloot en Krekt Sailing, Sjuwedijk 16 aan de Zuidenstervaart.
Vegelingsoord, openbare helling a.d. Zwarte Weg.
Vlieland, aan de jachthaven.
Wanswerd, openbare helling aan de Heerenwegstervaart.
Warns, Jachtbouw De Vrijheid, Op E Wal 12 en Johan Friso Bedrijvenpark, Tsjalk 4 (Johan Frisokanaal).
Warten (Wartena), Stichting Jachthaven Wartena (058)2551870, Butenstreek 3; Jachtwerf Bijlsma, Midsbuorren 10 en Kramer's Watersport (058)2553065, Midsbuorren 20.
Weidum, jachthaven It Weidumerhout (058)2519888, Dekemawei 9 (Zwette).
Wergea (Warga), jachthaven De Onderneming, Nieuwe Hoek 17 (Wargastervaart).
Westergeest, Jachtwerf Proficiat Jachtbouw (0511)447355, Simmerwei 6, (Stroobossertrekvaart).
Witmarsum (Wytmarsum), aan de Witmarsumer Vaart.
Wolvega, Watersportcentrum Hulzinga (0561)617576 aan de Schipsloot.
Wommels, in de jachthaven (0515)331555 (Bolswardertrekvaart).
Workum, jachthaven It Soal (0515) 542937, Jachtservice Hooghiemstra.(0515) 543256 en Workumer jachthaven (IJsselmeer).
Woudsend, Recreatiecentrum De Rakken (0514)591525, Lynbaen 10; Schraa Watersport, De Būtlannen 2; Kent Boten (0514)591321, Vosseleane 51; Jachtcharter Klompmaker, De Butlannen 20; Van der Meer Jachtbetimmering (0514)591978, J.C. Nagelhoutstraat 2, (tussen Heegermeer en Slotermeer) Zie ook Indijk .
Wijckel, Lytse Jerden (0514)531389 a/h Slotermeer.
IJlst, jachthaven De Uitkijk (0515)531351 , 200m voorbij de ophaalbrug richting Sneek.
Zwaagwesteinde, jachthaven 't Eibertsnest, Kuikhornsterweg 31.
Drenthe Assen, N-Willemskanaal, openbare helling aan de Kanaaldijk bij de brug naar Loon tegenover de wijk Marsdijk.
Coevorden,
helling voor kleine boten aan het eind van de Morseweg, toegang tot het Coevorden-Vechtkanaal.
Emmen, aan de Kleine Rietplas, (onbekend aan welke zijde) alleen fluistermotoren.
Klazienaveen, Vrij steile helling naast de N862 (Klazienaveen-Emmen) bij brug over de Veenvaart (KWAK), kleine aanlegsteiger, ruime parkeergelegenheid.
Meppel, Gemeentelijke helling bij de passantenhaven aan het Westeinde voorbij het havenkantoor achter de Kaapbrug tegenover de Jan van de Boschkade. Beperkte parkeergelegenheid, maar goede mogelijkheid tot overnachten op het gemeentelijke kampeerterrein. Verder bij Scheepsservice Klein & van Dijk (0610)196410 aan het Meppelerdiep, Zomerdijk 37b (hoek industriehaven) Voor zover bekend kosteloos.
Midlaren, zie hieronder bij Zuidlaardermeer.
Nieuw Amsterdam, Stieltjeskanaal Westzijde 27. (vaarroute Veenvaart)
Nieuw Dordrecht,
A37 afslag Klazienaveen industrieterrein. Richting Emmen bij Truckstop. Op de rotonde de 2e afslag. 1e weg links en weer links. Weg uitrijden (doodlopende weg) Grote parkeerruimte. (vaarroute Veenvaart)
Paterswoldse Meer, Clubhuis WSV De Twee Provinciėn (050)3091366, Meerweg 227, Haren (eigenlijk Groningen); Jachthaven Zuidwesthoek (bet); tevens naast restaurant Kaaphorn, Kaapse Baan 4 (gratis) en dagrecreatieterrein "De Lijte", ook aan de Meerweg (gratis).
Rogat, aan de Hoogeveense Vaart, beneden de sluis.
Zuidlaardermeer, Fa. Plankensloot, Groningerstraat 21, Midlaren; Watersportcentrum De Bloemert (050)4091555, De Bloemert 1, W-zijde v.h. meer en jachthaven Meerzicht (050)4091446, Meerzicht 1a Midlaren. Zie ook Kropswolde onder Groningen.
Overijssel Belt-Schutsloot, jachthaven De Waterlelie (038)3866855, Belterweg 104; Fa Stam, Belterweg 64 en camping de Wanepe, Vaste Belterweg 6.
Berkum, jachthaven Terra Nautic, ten noorden van de vaste brug (A28) en een helling die ligt tussen deA28 en de parallelweg. Voor de laatste vanuit het noorden afslag Ommen/Dalfsen linksaf, na carpoolplaats direct rechtsaf, dan rechts aanhouden. Vanuit het zuiden afslag Ommen/Dalfsen, stoplichten rechts, eerste weg rechts, direct links en dan rechts aanhouden (Overijsselse Vecht).
Blauwe Hand, jachthaven Beulaeke (0522)281256, Veneweg 292, Wanneperveen.
Blokzijl, Balkenhaven (kleine boten) en Camping "Tussen de Diepen", Duinigermeerweg 1a.
Daarlerveen, helling aan het Vriezenveensekanaal dat loopt van Daarlerveen tot Westerhaar-Vriezenveensewijk. De locatie van de helling is niet bekend. Graag nadere info.
Dalfsen, passantenhaven bij het Gemeentehuis ten W van de brug (Overijsselse Vecht).
Genemuiden, WSV Genemuiden bij het oude veerhuis (Zwarte water).
Giethoorn, passantenhaven De Zuiderkluft (0521)362312, jachthaven Kuiper (0521)362329, Jonenweg 1b; Camping Botel Giethoorn, Binnenpad 49 en Mulder Watersport, Beulakerweg 94. Verder nog een openbare helling ten Z.O. van Giethoorn aan de N762 (Veneweg aan de Beulaker wijde), de helling is aan een parkeerplaats en bestaat uit grasbetonstenen.
Gramsbergen, jachthaven 't Hooge Holt (0620)872820, 500m ten Z van de Steensteegbrug (Kanaal Almelo-De Haandrik).
Hardenberg, helling bij de stuw (Overijsselse Vecht).
Hasselt, jachthaven De Molenwaard en ver. De Nadorst (038)4771638, beide aan de Molenwaardstreng. Verder een kleine openbare helling aan de Van Nahuysweg ten noorden van de brug. (Zwarte water).
Hengelo, jachthaven van de Twentse WSV (074)2423819, kmr 42 N-oever (Twentekanaal).
Kampen, Steile openbare helling aan de Haatlandhaven; openbare helling aan de IJsseldijk bij de molen; WSV De Bovenhaven (038)3316070, IJsseldijk 12a, WV 't Koggeschip, Seveningseweg 1a en in IJsselmuiden een helling van de Stichting Jachthaven ZC 37, Frieseweg 6 (Gelderse IJssel).
Kuinre, WSV De Oude Haven (0527)616020 , Sasplein 3 (Linde, Tjonger).
Oldemarkt, openbare helling aan de Weerdijk en Van Wijk Jachthaven (0561)451221, Dwarsveld 7 (Linde).
Ommen, WSV de Vechtstreek (0529)456774 aan de passantenhaven (Overijsselse Vecht).
Ronduite, openbare helling op de parkeerplek aan de weg Blauwe Hand - St Jansklooster, 400 meter vanaf de Blauwe Hand brug (Beulakerwijde).
Steenwijk, gemeentelijke passantenhaven (0521) 538846, (kanaal Steenwijk - Ossenzijl).
Steenwijkerland, (Scheerwolde) openbare helling a/d Julianaweg ter hoogte van de Vlodderbrug naar de Heuvenweg. Toegang tot de Weerribben (Vloddervaart/Wetering/Heuvengracht).
Vollenhove, bij de jachthaven (0527)241700 en vakantiepark 't Akkertien, Noordwal 3 (0527)241378 (Vollenhoverkanaal).
Wanneperveen, Belterwiede Watersport (0522) 281276, Veneweg 193; jachthaven Aan 't Wiede, Veneweg 247; jachthaven Meyer (0522)281235, Veneweg 260 en Waterpark Beulaeke Haven, Veneweg 292.
Wetering, zie Steenwijkerland.
Wijhe, in de passantenhaven (0570)522313 aan de Gelderse IJssel.
IJsselmuiden (gem. Kampen), Stichting Jachthaven ZC 37, Frieseweg 6 (Gelderse IJssel).
Zwolle, jachthaven van de Stichting het Zwols Watersportcentrum (038) 4213073 aan het Zwarte Water. Verder tussen de twee IJsselbruggen (Katerveerdijk) direkt in de IJssel en bij de Vechtbrug aan de noordkant (Ordelseweg) direkt in de Overijsselse Vecht.
Flevoland Almere, Marina Muiderzand, IJmeerdijk 4, verder een zeer brede helling aan de Trekvogelweg aan de Noorderplassen en een helling aan het eind van Weg 1940-1945 met toegang tot de Leeghwaterplas.
Almere-Buiten
, openbare helling aan de Lage Vaart ten ZO van Amere-Buiten en aan de Oostvaardersdijk bij de Blocq van Kuffeler.
Almere-Haven, WSV Almere Haven; jachthaven Haddock, Archerpad 8-10, betaald voor niet-leden; openbare helling Gooimeerdijk-West t.h.v. de havendreef (ruim aangelegde helling voor het Gooimeer).
Almere-Stad, openbare helling aan NO-oever van de Noorderplassen en in de Lange Wetering bij de aansluiting met de Hoge Vaart, de jachthaven aan de Z-oever van het Weerwater en aan de Groenlingweg langs de Hoge vaart.
BiddinghuizenWSV Biddinghuizen (0321) 332863, Hoge vaart; Waterskivereniging De Harder, Harderdijk 5 (0320)288403 (Veluwemeer), zie ook Bremerbergse Hoek hieronder.
Blocq van Kuffeler, openbare helling in de vluchthaven aan het Markermeer ruim naast de sluis. Glad bij nat weer, goede parkeergelegenheid.
Bremerbergse Hoek (Veluwemeer), Aqua Centrum Bremerbergse Hoek, Bremerbergdijk 35, Biddinghuizen.
Dronten, openbare helling aan de Lage Vaart. Komend vanuit Dronten-Zuid naar Dronten-West net rechts over de brug. (hoge helling, alleen voor kleine boten).
Eemmeer, jachthaven De Eemhof, Slingerweg 9, Zeewolde.
Emmeloord-West, aan de Espelervaart een helling in een kleine (ondiepe maar toegankelijke) haven in het park. Voor boten tot ongeveer 6 meter geen probleem.
Ens, openbare helling Kamperweg bij Ramspolbrug, zie voor route: Ramsdiep.
Flevoland, Larservaart bij de Uilentocht aan de W-zijde en bij het Larserbos aan de O-zijde. Lage Vaart ten O van de Oostervaart, Z-oever en ten W van de Riettocht, Z-oever. Hoge Vaart bij de Hierdense Tocht, Z-oever en 1,5km ten ZW van de Larsertocht, N-oever. Vaartplas tussen Almere-Buiten en Lelystad.
Gooimeer, openbare helling Gooimeerdijk-West (t.h.v. havendreef) te Almere. Ruim aangelegde helling voor het Gooimeer.
Lelystad, Jachthaven Flevo Marina (0320) 279803, IJsselmeerdijk 1-13, 3km ten O van de Houtribsluizen. (zie verder hierboven bij Flevoland)
Lelystad-Haven, openbare helling aan Bataviahaven NO van de Noordersluis, aangegeven door borden. Aanlegfaciliteit ca 40m verder. Pas op, de helling is nogal eens buiten gebruik vanwege evenementen. Betaald parkeren!
Lelystad-Haven, Bovenwater, openbare (kleine) helling aan de Schermer/zijstraat Ringdijk voor roei- en visbootjes.
Marknesse, jachtwerf De Voorst (0527)241384, Repelweg 6 en een openbare helling aan de Zwolsevaart in de nieuwbouwwijk (Rietpluim). Vrij steil, beperkte parkeergelegenheid.
Noordoostpolder, zie Marknesse en Ens.
Ramsdiep, helling aan de weg Kampen-Emmeloord, net over de brug van het Ramsdiep, eerste weg rechts en gelijk weer rechts. Na 200 mtr. linksaf de dijk op en doorrijden tot de helling.
Schokkerhaven, marina aan de haven (0527)652797 (Ketelmeer).
Urk, jachthaven van WSV De Zuiderzee, in de Werkhaven bij de Urkersluis.
Veluwemeer, Waterskivereniging De Harder, Harderdijk 5 Biddinghuizen (0320)288403; jachthaven Flevostrand (0320)288457; jachthaven Riviera Beach (0321)331092 en Camping Polsmaten (0341)252200, Hoge Bijsselsepad 6; Aqua Centrum Bremerbergse Hoek, Bremerbergdijk 35 (Biddinghuizen).
Wolderwijd, jachthaven RCN Zeewolde (036)5221246, Dassalaarweg 1(Bolhaven); Bonshaven, Strandweg 125.
Zeewolde, Erkemederstrand nabij Nijkerkersluis en zie Wolderwijd hierboven.
Gelderland Aalst, jachthaven bij camping De Rietschoof, Maasdijk15 en WSV Het Esmeer (niet openbaar), haveningang, Andelse Maas kmr 239.
Alem, jachthaven De Maas, Jan Klingenweg 3, kmr 209 a.d. Maas.
Almen, passantenhaven De Nieuwe Aanleg, Scheggertdijk 10, a.h. Kanaal Zutphen - Enschede (0575)431296.
Alphen a. d. Maas, jachthaven Zonnestrand (0623)786726; Special Outboard Service, Schansedijk 7.
Angeren, scheepswerf Peters (026)3252023 aan het Pannerdens kanaal, Scherpekamp 17.
Batenburg, WSV Haventje (0487)541738 , Polshof 16, kmr 185,6 a.d. Maas.
Beusichem, jachthaven Beusichem (0345)502530, Veerweg 10a.
Brakel, half verhard pad naast de veerpont over de Waal.
De Bijland, jachthaven De Bijland (0316)543616, ter hoogte van de vluchthaven.
Culemborg a. d. Lek, jachthaven De Helling (0345)516 493, De Helling 6 (duur) en Jachtwerf Dubbeldam (0345)512965, De Helling 4.
Dieren, bij het pontveer Dieren-Olburgen, in overleg met de pontbaas (inmiddels buiten gebruik).
Doesburg, jachthaven WSV De Oude IJssel (0313)473450 (achter de sluis); jachthaven Dorado Beach (0575)451529, Pipeluurseweg 8 (zeer duur); Jachthaven IJsselhaven (0313)474063, Eekstraat 18; Camping Het Zwarte Schaar Eekstraat 17 (dode arm van de IJssel bij kmr 905).
Doetinchem, WSV De Ank (0314)325383, Wilgenhage 19, 200m benedenstrooms van de brug.
Doorwerth, Fonteinallee bij de sluizen (Nederrijn). Vanaf 2009 wegens misbruik door waterscooters (afval) voor alle vaartuigen gesloten.
Elburg, jachthaven Doggersbank (0525) 685656, alleen voor leden van WSV Admiraal v Kinsbergen; Gemeentelijke jachthaven bij de haveningang. De helling bevindt zich aan de rechterzijde van de weg Elburg-Dronten, t.o.de camping, nog voor de brugverbinding tussen Veluwemeer en Drontermeer.
Openbare helling aan de Flevoweg. Vanuit Elburg gezien zo'n 150 meter voor de brug rechts. Ruime parkeergelenenheid.
Ermelo, zie Strand Horst.
Geldermalsen, jachtwerf Conavroegh, Rijnstraat 12 en de openbare helling bij de passantenhaven.
Gendt, jachtenverhuur Cornelissen (0481)421494, Waaldijk 19 (kmr 872 a.d. Waal).
Giesbeek, WSV Giesbeek, Havenweg 4 (Gelderse IJssel); Mobiele Boot Service, Rhedenseveerweg 1 (Recreatieplas Rhederlaag), zie ook Rhederlaag.
Haaften, Steenfabriek aan de Waal, particuliere steile helling, druk in het weekend.
Harderwijk, jachthaven De Knar, Flevoweg 108.
Hedel, jachthaven WSV 't Stik (073)5993133 , W-zijde haveningang, kmr 220.
Heerewaarden, jachthaven Heerewaarden (0487)571649, Hogestraat 37 (kmr 206 a.d. Maas).
Herwijnen, bij de veerpont over de Waal.
Heteren, op 200m benedenstrooms van de brug loopt een asfaltweg het water in t.o. huisnr 1.
Kerkdriel, Den Bol B.V, Maasbandijk 1 en een kleine - niet openbare - helling (max 500kg) aan de Zandstraat nabij een parkeerterrein; het beheer is in handen van een vereniging; alleen toegankelijk voor leden.
Maasbommel, openbare helling bij de loswal; jachthaven Maasbommel; helling naast WSV De Gouden Ham aan de Bovendijk, jachthaven Hanzeland (0487)561710 en een helling vlak voor de pont naar Oss (niet kosteloos), allen in het recreatieplan De Gouden Ham (aan de Maas).
Maurik, Watersportcentrum De Loswal (0344)692892, Rynbandijk 36 en jachthaven Eiland van Maurik (0344)691502, Rynbandijk 20.
Niftrik, ZRMV De Batavier achter in de dode Maasarm en WSV Hoogeerd, halverwege (kmr 181 r.o. Maas).
Nulde, jachthaven Nulde (0341)352732, Strandboulevard 5.
Nuldernauw, Erkemederstrand nabij Nijkerkersluis.
Nunspeet, (Veluwemeer) WSC De Hooge Bijsschel (0341)252406, Randmeerweg 8; Camping de Oude Pol (0341)252626 , Randmeerweg 24; Camping Polsmaten (0341)252200, Hoge Bysselsepad 4.
Nijkerk, Erkemederstrand nabij Nijkerkersluis en Z&MV De Zuidwal (033)2453033, Hulckestein 4.
Ochten, aan de Oude Veerstoep (vluchthaven).
Oosterbeek, aan de jachthaven (026)3333777, Rijnoever kmr 888. (in het hemelvaartweekend 2011 werd geen toestemming gegeven)
Oosterwijk, helling aan de Lingedijk bij Heukelumse voetveer (Linge)
Renkum, Veerstoep aan de N-oever, naast papierfabriek Parenco. (Neder Rijn kmr 897, denk aan stroming)
Rhederlaag, MBS Rhedenseveerweg 1; WSV Giesbeek; jachthaven De Veerstal (0313)631319, Rhedenseveerweg 92 en hellingen bij Lathumse Hoek, Meentsestrand en jachthaven De Mars. Verder een mooie dubbele trailerhelling van de RGV tussen camping de Mars en camping de Veerstal aan de noordzijde van  de Rhederlaag.
Strand Horst (Ermelo), de jachthaven, Palmbosweg 18 (niet gratis, trekkerhulp beschikbaar).
Tiel, veerstoep ten ZW van de haven.
Tolkamer, Jachthaven De Bijland (0316)543616, Zwarteweg 2.
Velp, Openbare helling aan het eind van de Lathumse Veerweg, Volgens partner Trailerhellingen.nl slechte helling (Gelderse IJssel).
Veluwemeer, Waterskicentrum De Harder ten O van gemaal Lovink; jachthaven Flevostrand (0320)288457; jachthaven Riviera Beach (0321)331092 en Camping Polsmaten (0341)252200, Hoge Bijsselsepad 6.
Wageningen, openbare helling op de kop van de W-kanaaldijk t.o. jachthaven Vada (Neder Rijn).
Wamel, aan de Zuidzijde van de Waal bij het voetveer Wamel-Tiel.
Well, bij het Veerhuis a.d. Maas tussen Aalst en Ammerzoden.
Westervoort, jachthaven Het Hazenpad (0651)751969  in het grindgat bij kmr 883 Ro. Volgens laatste meldingen zou de toegang over particulier erf lopen en daardoor niet meer beschikbaar zijn.
Zutphen, WSV De Mars (0575)515480, Marshaven (Gelderse IJssel).
Utrecht Baarn, WSV Eemland, Zuidereind 2 en jachtwerf/haven Eembrugge (035)5412221 , Zuidereind 4.
Eembrugge (Eemnes), jachthaven De Kemphaan (035)5422333, Eenweg 49.
Eemnes, Watersportcentrum 't Raboes, monding van de Eem (geen telnr bekend).
Houten, recreatieterrein aan de Lekdijk, verboden na zonsondergang (Lek).
Jaarsveld, openbare helling op recreatieterrein Salmsteke (lek).
Lopik (Lopikerkapel), Camping Klein Scheveningen (030)6883360, Lekdijk Oost 16; alleen voor campinggasten (Lek).
Maarssen, in het dorpje of zoals je wilt de wijk "Op Buuren" loopt een grachtje parallel aan -en met verbinding met de Vecht. Aan het Homan van der Heidenplein is een trailerhelling. Genoeg parkeermogelijkheid in de directe omgeving.
Rhenen, de oude veerstoepen bij kmr 910,2 (Lo en Ro).
Schalkwijk, noordzijde Lek, openbare helling in de oprit naar de stuw van Hagestein.
Spakenburg, WSV De Eendracht (O-havendam); Jachthaven Nieuwboer (033)2982306, Westdijk 36.
Vianen, openbare helling aan de Ossenwaard (afslag van de Lekdijk) zijarm van de Lek.
Vinkeveen, de jachthavens Borger (0297)261245, Herenweg 240 en Hk Oldenburger (0297)261242, Baambrugse Zuwe 127. Verder op Zandeiland 4 aan de Baambrugse Zuwe bij watersportvereniging WVA.
Vreeswijk, Camping De Uiterwaarden (geen gegevens), kmr 953,3 (Lek).
Wilnis, Top Eiland van Hein, Tarief €3,50 (2022). In het weekend geen mogelijkheid tot parkeren van auto's met trailer.
Woerden, WSV De Greft (0348)411909, 's Gravensloot 150 ten N van de Blokhuisbrug aan de Greft.
Wijk bij Duurstede, jachthaven van WSV Rijn en Lek (0343)573049 (erg duur).
IJsselstein, jachthaven Marnemoende, Noord IJsseldijk 107A (Hollandse IJssel).
N-Holland Aalsmeer, jachthaven De Oude Werf, jachthaven De Boeier (0297)329815 en jachthaven Geluk (0297) 325035 aan de Uiterweg zijn niet gratis. De enige gratis helling is aan de Stommeerweg thv de Zwarteweg nabij de watertoren (Westeinderplas), maar pas op: de helling is in het hoogseizoen gesloten en er is geen parkeergelegenheid. Als je op de grasstrook blijft staan om de trailer klaar te maken is er grote kans op een bekeuring.
Abbenes, openbare helling op de kruising Kaagweg en Huigsloterdijk aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder.
Akersloot, Alkmaarse Roei-en zeilvereniging; bij het pontveer over Noordhollands kanaal en jachthaven 't Hoorntje (0251)312120, Kerklaan 20.
Alkmaardermeer, openbare helling aan de Woudhaven (Kogerpolder, De Woude).
Amsterdam, openbare helling in het verlengde van de Zuiderzeeweg en IJdijk (IJmeer).
Amsterdam, openbare helling aan de Ouderkerkerdijk onder de A10 (Amstel).
Amsterdam, openbare helling aan het eind van de Riekerweg aan het Nieuwe Meer.
Amsterdam, openbare helling in het Oosterdok naast de IJtunnel aan de Prins Hendrikkade.
Amsterdam, openbare helling aan de Levantkade nabij Restaurant De Wereldbol (Piraeusplein), toegang tot het IJ.
Amsterdam Noord, aan de TT Vasumweg bij het oude NDSM-terrein. In het weekend goede parkeergelegenheid. Zie ook Nieuwendam en Nieuwe Meer.
Amsterdam IJburg, openbare helling in de haven van IJburg a.d. Krijn Taconiskade (IJmeer).
Andijk, WSV De Kreupel, Dijkweg 304; jachthaven Andijk (0228)593075, Nieuwehaven 1; Andijk Jachtservice (0228)593071 , Nieuwehaven 7.
Anna Paulowna, jachthaven Amsteldiep (0223)532098 , V Ewijcksvaart 18, ten N van de Balgzandbrug en WV Anna Paulowna .(0223)531755, 't Oude Veer.
Avenhorn, openbare helling tegenover het dorp op de kruising van de Beemsterringvaart met de Ursemmervaart. Verder een kleine openbare helling (boten ± 2m breed) aan de Walingsdijk richting Ursem. Buiten bebouwde kom de witte brug over naar de Mijzendijk. Aan overzijde brug linksaf. Na ong. 100 meter in de bocht naar rechts ligt de helling.
Balgzandkanaal, jachthaven Amsteldiep (0223)532098 ten noorden van de Balgzandbrug.
Bovenkarspel, recreatiegebied Streekbos (kleine boten).
Broek op Langendijk, openbare hellingen ten Z van de Broekhornerbrug aan de O-oever van het Kanaal Omval-Kolhorn en aan de Lepelaar (toegang Duizend Eilandenrijk).
Cocksdorp De, (Texel), helling Rijkswaterstaat, Kikkertstraat helemaal uitrijden tot de dijk, rechts afslaan en na 25 mtr. links over de dijk. Over de dijk links naar beneden over waterinlaat rechts.
Den Helder, openbare helling aan de N250 naar Den Helder, 100 meter ten zuiden van de Burgemeester Visserbrug linksaf (smal zijweggetje, niet bewegwijzerd). PAS OP: de linkerzijde is erg ondiep met stenen! Een bezoeker stuurde de volgende routebeschrijving: Volg de N250 langs het Noordhollandsch Kanaal en volg de borden "Texel" tot je aan de overzijde van het kanaal de Koopvaardersschutsluis ziet liggen. De weg loopt vervolgens via een ophaalbrug de bebouwde kom van Den Helder in. LET OP! Je moet die brug niet over, maar ongeveer 100 meter voor de brug linksaf. Daar loopt een smal weggetje (zonder bewegwijzering, denk om tijdig richting aangeven en afremmen). Sla dat weggetje in. Na ongeveer 100 meter ligt de helling aan je linkerhand. Hellinghoek 10 graden. Beperkte parkeermogelijkheid. Verder nog een openbare helling bij de Kooisluis op het terrein van de provincie en een helling van Zeevisvereniging 't Kuitje noordelijk van Breezand (alleen voor leden, lidmaatschap 10 euro [2004]).
Den Oever, ten ZW van de Stevinsluis, in de baai langs de gebouwen van Rijkswaterstaat. De toegang tot de helling is vrij.
Dirkshorn, Dirkshorner Meer aan vaarroute naar kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn.
Edam, gratis helling direct aan het IJsselmeer naast het kantoor van de havenmeester.
Enkhuizen, in de Compagnieshaven. Verder een helling voor kleine vaartuigen in het recreatiegebied Streekbos. Route vanaf Drechterlandseweg (N302): Afslag Andijk (Veilingweg), dan rechtsaf Weelenpad op. Boothelling aan linkerzijde bij P-plaats.
Grootebroek, openbare helling aan de Verlengde Raadhuislaan, weinig parkeerruimte (poldergebied Het Grootslag, natuurgebied de Weelen in Lutjebroek en de Stedebroecer vaarroute).
Haarlem, Haarlemse jachtwerf ( 023)5338517, Zuid-Schalkwijkerweg 39.
Haarlem/Spaarndam, recreatiegebied Spaarnwoude, aan de r103, zijkanaal C, nabij/onder de brug van de A9.
Heerhugowaard, Huygendijk t.o nr 10, niet kosteloos. Verder aan de Westdijk bij de brug aan de Broekerweg (Schemerringvaart).
Hoogkarspel, aan de Tolweg nabij veiling WFO en aan de Zanglijster (poldergebied Het Grootslag, natuurgebied de Weelen in Lutjebroek en de Stedebroecer vaarroute).
Hoorn, WSV Hoorn in de vluchthaven en aan de Schelphoek bij Kaapmarina Hoorn (5 euro per dag); Aquasport Scheepsmotorenservice (0229)216046, Visserseiland 99c; Vlietstra Outboard Centre, Protonweg 14.
Huizen, jachthaven Huizen, Ambachtsweg 65 en de openbare helling aan de Aanloophaven t.o. Westkade 445 (Gooimeer).
Kolhorn, Kaper Watersportcentrum (0224)531422, Westfriesedijk 66a, a.h. kanaal Schagen - Kolhorn, thv het Kolhorn Diep.
Kortenhoef, jachthaven Kortenhoef, Moleneind 1; jachthaven De Zuwe, Zuwe 20 (Wijde Blik). Er zou ook een openbare helling zijn aan de Vreelandseweg tussen Wijde gat en Wijde Blik. Vaartips heeft geen nadere gegevens. (Loosdrechtse plassen)
Kudelstaart (Aalsmeer), Jachthaven Kempers, Kudelstaartseweg 226 (Westeinderplas).
Landsmeer, WSV De Breek, Het Luijendijkje 2 (toegang tot plas De Breek met een sluisje naar de Westplas in Oostzaan).
Loosdrecht: Voor zover bekend geen van allen gratis. (Loosdrechtse plassen)
- Jachthaven Het Anker, (035)5825000, Oudloosdrechtsedijk 117, toegankelijk voor derden, sportvissers en dagjesmensen;
- GWV de Vrijbuiter, Oud Loosdrechtsedijk 137;
- Hans Heikoop Scheepstimmerwerf, Oud Loosdrechtsedijk 113b;
- Jachthaven Manten (035)5824551, Oud Loosdrechtsedijk 204;
- Jachthaven Het Witte Huis, Nieuw Loosdrechtsedijk 242a;
- Jachthaven Rien van den Broeke Village, Nieuw Loosdrechtsedijk 212;
- Pijl Watersport, Nieuw Loosdrechtsedijk 217 (alleen voor havenklanten) ;
- Jachtservice Breukelen (035)5779508, Oud Loosdrechtsedijk 141a;
- KWV Loosdrecht (035)5823363, Oud Loosdrechtsedijk 151
- Bonnema Watersport, Oud-Loosdrechtsedijk 272.
- Recreatiecentrum Mijnden, Bloklaan 22a (0294)233165. (Westelijke Drecht)
Medemblik, Pekelharinghaven 50-52; IJsselmeer: naast Regattacentrum.
Middenmeer, openbare helling in de haven.
Midwoud, openbare helling voor kleine vaartuigen aan de Ganzenhof (Noorder Koggenland, Egboetswater).
Monnickendam, gemeentelijke helling aan 't Prooyen en jachthaven Hemmeland, Hemmeland 1.
Mooie Nel, gratis helling aan de noordrand van het dorp, richting Penningsveer, Spaarndam. Goed bewegwijzerd en gemakkelijk te vinden.
Haarlemse Zeilvereniging (023)5245447 , O-oever van de Liede (volgens laatste informatie onklaar door betonblokken en beschoeiing); jachthaven Joh.v.Assema (023)5310971, Penningsveer 5 (alleen voor eigen gasten); Jachthaven De Mooie Nel (Renautic), Lagedijk 1.
Naarden, Jachthaven Naarden, Onderwal 4, twee hellingen met lier (Gooimeer) en een openbare helling aan de Limburg van Stirumlaan, Westzijde Naarden-Vesting, Buitengracht in verbinding met de Naardertrekvaart.
Nederhorst den Berg, bij de aanlegplaatsen van Euroase, O-oever van de Vecht; Jachthaven Spiegelzicht, Dammerweg 84, Nederhorst den Berg; jachthaven Rietlanden (0294)253008, Dammerweg 104 en WSV De Spiegel. Dammerweg 62a (Spiegel- en Blijkpolder).
Nes a/d Amstel, midden in het dorp aan de Amsteldijk Zuid.
Nibbixwoud, Dorpsstraat 95 (Wikgouw).
Nieuwe Diep, jachthaven Ed Peek (020)6655701 Diemerzeedijk 35 aan het Bovendiep en WSV Het Nieuwe Diep (020)6652504 , 1e haven aan bakboord.
Nieuwe Meer, E.W. Driessen B.V, Oude Haagseweg 47; er tegenover een openbare helling; WSV De Koenen, Noordzijde van De Nieuwe Meer; WSV Onklaar Anker (020)6177774 en WSV De Schinkel (020)6445713 aan de Nieuwe Meerschutsluis.
Nieuwendam, openbare helling, bocht Nieuwendammerkanaal t.o. AKZO Chemie. Te bereiken via Monnickendammerweg, over de witte boogbrug rechtsaf, na 200 mtr korte steiger. Het water is een zijkanaal van het IJ, vlakbij de Oranjesluizen.
Nieuwe Niedorp, jachthaven De Rijd (0226)411443, Vijverweg 16.
Nieuwesluis (Anna Paulowna), jachthaven Nieuwesluis (0224)223259, Nieuwesluis 34 (Waardkanaal, Pishoek, Amstelmeer).
Noord-Scharwoude, Klaregroetweg 3 bij de brasserie (water 't Lamslik).
Onderdijk, Dirk Bijvoetweg bij de Grote Vliet.
Oosthuizen, Hoornse Jaagweg 2, naast de brandweer, bij tankstation van "Total" (Beemsterringvaart).
Oostwoud, Openbare helling aan de zuidzijde van de Oostwouder Dorpsstraat met enige parkeerruimte. Alleen geschikt voor kleinere boten en sloepen met geringe doorvaarthoogte ivm duikers en bruggen in de omgeving; doorvaarthoogte laagste duiker 95-100 cm. (Hauwertersloot).
Oostzaan, recreatieplan 't Twiske, jachthaven de Roemer (075)6844890, geen motorboten (Twiske, Westplas).
Oudeschild (Texel), Stichting Passantenhaven (Wadden). 
Oude Sluis, Kossen Boten, Noorderweg 11, a.h. Oude Veer (Noordhollands kanaal).
Schagen, recreatiehaven (v.m. oude haven a.h. Noordhollandskanaal).
Schardam, Jachthaven Schardam (0299)403782, (IJsselmeer en Markermeer).
Schoorldam, Oostzijde Noordhollands kanaal naast snackbar "De Koninklijke Marine".
Sloterplas, jachthaven Ganzenpas, Ganzeneiland ZW-hoek.
Spaarndam, zie Mooie Nel en Haarlem/Spaarndam.
Uitdam, jachthaven Uitdam, Zeedijk 2 (Markermeer).
Uiterdam, openbare helling, geen nadere gegevens (hoek Noordhollands kanaal, Alkmaardermeer).
Uitgeest, jachthaven Zwaansmeerpolder, Lagendijk 41 (Uitgeestermeer, Alkmaardermeer).
Velsen, Buitenhuizerweg, afslag Recreatiegebied Spaarnwoude-Buitenhuizen, Noordzeekanaal.
Volendam, Le Belle Charters, Strandweg 2 en Gebr.Jonk, Slobbeland 7, (0299)363559, overleg nodig (Markermeer).
Waarland, trailerhelling Hogebrug aan kanaal Alkmaar (Omval)-Kolhorn.
Wervershoof/Onderdijk, openbare helling aan de Dirk Bijvoetweg nabij water Grote Vliet en aan de Theo Koomenlaan nabij het sportcomplex De Westrand aan doorgaand vaarwater richting o.a. Medemblik en/of Enkhuizen.
Westeinderplas, de jachthavens Kempers, Kudelstaartseweg 226 en Gée Been (0297)327180, Herenweg 68.
Westerland (Hippolytushoef), WV Amstelmeer, Haukeshaven, lidmaatschap verplicht (Amstelmeer).
Westknollendam, Zaanlandsche Zeilvereeniging, Piet Kuiperlaan 53 (afgesloten terrein, tel: 075-6287934); Jachthaven Hennewerf (075)6285757, Westknollendam 77a, W-oever van de Zaan.
Westzaan, Openbare helling aan het Guispad. Volg de borden: "Molen de Schoolmeester". Daarna het Guispad helemaal uitrijden. Zijsloot van de Watering. Het eerste stuk (30m) is ondiep 50/75cm, daana goed te bevaren.
Woude De, openbare helling aan de N246 tussen Krommenie en Alkmaar, bij de snackwagen linksaf (Kogerpolder, Alkmaardermeer).
Wijde Blik, jachthaven De Zuwe, Zuwe 20 en Jachthaven Kortenhoef, Moleneind 1.
Wijdenes, aan de dijk tussen Oosterleek en Wijdenes, IJsselmeer.
IJmuiden, Seaport Marina IJmuiden. Volgens de site vistips.nl zijn er ook mogelijkheden om de boot te water te laten op het Ganzeneiland (schiereiland tussen twee sluizen).
Zaandam, Jachtwerf Brouwer, Kruisbaken 10, Dirk Metselaarhaven.
Zaandam Kogerveld, kleine helling aan "De Gouw", poldergebied en een mooie plas voor de kleine recreatievaart.
Zaandam Noord, kleine helling voor kanteltrailer bij Parkeerplaats Kalverhoek (sportcomplex), hetzelfde poldergebied.
Zuid-Scharwoude, openbare helling aan de Oostelijke Randweg, weinig parkeergelegenheid (Duizend Eilandenrijk).
Z-Holland Alblasserdam, ten oosten van de jachthaven WSV Alblasserdam (078)6913563, Plantageweg 35, kleine boten bij hoog water; Bootservice Korteland b.v. Polderstraat 9a (De Noord)
Alphen a. d. Rijn, D. Schellingerhoudt (0172)444539 , Ondernemingsweg 11 en een helling aan de Zegerplas.
Ameide, aan de nieuwe loswal (Lek).
Arkel, WV De Gors (0183)564036 aan de Linge. Niet-leden moeten betalen.
Barendrecht, Marina Barendrecht, Achterzeedijk 1a (kmr 987 Oude Maas).
Bergschenhoek, zie Bleiswijk hieronder.
Bergse Plassen, zie Rotterdam en de Rotte.
BinnenmaasRecratieoord De Binnenmaas, Vrouwenhuisjesweg 7a, Mijnsheerenland   (in de zomermaanden toegangsgeld).
Bleiswijk, openbare betonnen helling naast de Pekhuisbrug aan de Rottedijk (Rotte). Het adres is Rottekade. Zodra je het Lage Bergschsebos inrijdt via de Kooilaan,staat het aangegeven op de borden: "trailer of boot helling". Het ligt tussen Bleiswijk en Bergschenhoek. LET OP om te traileren moet je een dijkje oprijden met een fietspad. Let dus op de fietsers! Er is parkeergelegenheid.
Capelle a/d IJssel, Helling aan de kop van de Hollandse IJssel nabij de Van Brienenoordbrug, IJsseldijk 105 (Nieuwe Maas).
Den Bommel, WSV Het Bommelse Gors (0187)612224 (kleine boten).
Boskoop, WSV De Gouwe (0612)207501, Berkenweg 110, (betalen voor openen slagboom).
Brielle, jachthaven De Meeuw, Batterijweg 1 en scheepswerf Moerman (0181)412105, Meeuwiszoonweg 2 (Brielse meer).
Brielse Meer, N-oever ten W van de Brielse brug aan de Staaldiepseweg, jachthaven de Kruitkreek, Nieuwe Veerweg; jachthaven Molenhaven (0181)414171; jachthaven WSV Hairt-Hille (0181)662872; Camping De Krabbeplaat, Oude Veerdam 4; WSV Nautica (0181)662830, Visserijweg 7.
Dordrecht, 1) Ten zuidoosten van het eiland van Dordt langs de Nieuwe Merwedeweg net voorbij het kruispunt met de Noorderelsweg ligt de Oosthaven (heel klein haventje) met een trailerhelling (Nieuwe Merwede tussen kilometerraai 972 en 973). 2) Nabij het natuurgebied de Merwelanden is aan het eind van de Baanhoekweg een helling die met hoogwater makkelijk te gebruiken is. Je komt direct op de Merwede tegenover Sliedrecht. De helling is gratis. Auto en trailer staan wel onbewaakt.
Giessen-Oudekerk, IJsclub Sint Moritz (niet op zondag) Binnendamseweg 77A aan de Wijde Giessen.
Goeree-Overflakkee, Stellendam, helling van bootvisvereniging Delta Marien bij "Deltahaven binnen" thv de snacktent, voor zoetwater en openbare helling "Deltahaven buiten" voor op zee, thv de reddingsboot. (Haringvliet, Volkerak-randmeer, Grevelingenmeer).
Goudswaard (Korendijk), in de jachthaven van WSV Goudswaard (0186)694115 (tussen kmr 1007 en 1008, Spui en Beningen).
's Gravenhage, Madepolderweg bij de parkeerplaats aan de Madestein, watertjes van het Westland.
's Gravenzande, alleen voor leden rijdt WSV 's-Gravenzande de boot met een trekker het strand op en het water in.
Grevelingenmeer, openbare helling bij Strand Grevelingendam; aan de Brouwersdam in de havens Springersdiep en op de Middelplaat (thv strand de punt) en thv de punt.
Hagestein, openbare helling in de afgesneden rivierarm aan de N-zijde, ten O van de afsluitdam (Lek).
Hardinxveld-Giessendam, Bouwmeester Watersport, Binnendams 40 (Beneden Merwede).
Heerjansdam/Barendrecht, Marina Barendrecht, Achterzeedijk 1a (kmr 987 Oude Maas).
Hellevoetsluis, aan het Haringvliet bij de Haringvlietdam.
Herkingen (Grevelingenmeer), jachthaven van WSV Herkingen (0187)669623, Molendijk 42 en Herkingen Marina, Kaaidijk 29.
Heukelum, jachthaven De Wiel (0416)662599, Scheepswerf 2 aan de Linge.
Kaag, Jachtwerf Hoogenboom, Julianalaan 72b (Eijmerspoel, Kagerplassen). Zie ook Warmond.
Katwijk a/d Rijn, de Botenhal, Valkenburgseweg 30, Seafury, Valkenburgseweg 40. Maritiem Centrum Rijnzicht (071)4033627, Valkenburgseweg 70.
Kedichem, kleine korte helling. Geen afmeermogelijkheid. Parkeren op de dijk of onderaan bij voetbalveldje, Linge.
Koudekerk a/d Rijn
, Rust Roest caravanstalling (071)3412417, Hoogewaard 151 (niet gratis).
Kralingse Plas, WV Aeolus (010)4520789, Eendrachtstraat 81; WV Boudewina (010)4521240, Kralingseplaslaan 127; Kralingse Zeilclub (010)4522080, Langepad 25; Jachthaven Kralingseplas (010)4521858, Kralingseplaslaan 121; Jachthaven Het Oosten (010)4523581, Langepad 35; WSV Rotterdam (010)4520078, Langepad 27; Rotterdamse Zeilvereniging (010)4529503, Kralingse Plaslaan 113.
Krimpen a/d Lek, openbare helling op industriegebied De Zaag net over de brug links (vrij steil), zijarm van de Nwe Maas.
Leiden, zie Leidschendam.
Leiderdorp, WSV Doeshaven aan de Does (sedert 2005 niet meer in gebruik, alternatief: Koudekerk a.d. Rijn).
Leidschendam, jachthaven De Vlietopper (071)5611989, Rietpolderweg 12, begin van de haven stuurboordzijde; W.S.C. Vlietland, Rietpolderweg 11; Recreatiegebied Vlietland openbare helling. Met de auto komend vanaf rijksweg A4 de afslag Zoeterwoude-Dorp/Recreatiegebied Vlietland, verder de borden volgen. Vanuit Leiden vanaf de Europaweg de afslag Recreatiegebied Vlietland (De Vliet).
Lisse, jachthaven De Poel (0252)212410, 3e Poellaan 99 (Haarlemerringvaart).
Maasdam, openbare helling aan het begin van de Polderdijk (Binnenmaas)
Maasvlakte (Europoort), a.h. begin van de blokkendam, (glibberige helling, traileren bij laagwater onmogelijk). De helling is sinds begin 2009 niet meer toegankelijk i.v.m. Maasvlakte-2 werkzaamheden.
Middelharnis, openbare helling aan de binnenhaven incl steiger. Strandje aanwezig. Koffiehuis aanwezig (mogelijk alleen i/h seizoen). Helling bevindt zich bij de monding a/h Hollands Diep, niet in Middelharnis zelf. Rondweg volgen. Verder bij jachtwerf Peeman (0187)482735, Oost Havendijk 14 (Haringvliet).
MijnsheerenlandRecratieoord De Binnenmaas, Vrouwenhuisjesweg 7a, in de zomermaanden toegangsgeld (Binnenmaas).
Nieuwe Tonge, WSV Battenoord, Grevelingenmeer, niet gratis.
Noordwijk-Binnen, jachthaven Noordwijk aan de Dinsdagse Watering.
Numansdorp, helling aan de parallelweg noordoostzijde Haringvlietbrug, A29 afslag Numansdorp (Hollandsdiep).
Oegstgeest, jachthaven Welgelegen (071)5154684, Haarlemmertrekvaart 20; Kwaak Watersport (071)5150271, Haarlemmertrekvaart 10 en jachthaven Poelgeest, Hugo de Vrieslaan 1. Verder twee openbare hellingen in het Oegstgeester Kanaal aan de Kennedylaan. (Vaarvergunning van Hoogheemraadschap verplicht voor motorboten in kanaal). De hellingen lopen niet tot in het water maar tot beschoeiing.
Ooltgensplaat, WSV Ooltgensplaat in de jachthaven (Volkerak).
Oosterwijk, aan de Linge. Helling naast voet/fiets veertje naar Heukelum, 6 euro (2012), beperkte parkeergelegenheid.
Oostvoorne, jachthaven Geijsman, Zanddijk 5 en WV Oostvoorne (0181)483846, Brielsemeeroever 2, snelle motorboten niet welkom (Brielse Meer).
Oude Wetering, WSC Braassemermeer (071)3314002  en jachthaven De Brasem (071)3312664 (Braassemermeer).
Poortugaal, WV Poortugaal, tel: havenmeester (010)5012219, Albranswaardsehaven, Oude Maas kmr 997,2.
Reeuwijkse Plassen, jachtwerf Rik Homan (0182)599892, Platteweg 33 en GWV Elfhoeven, Platteweg 73 en R&ZV Gouda (0182)392280 alleen voor kleine boten.
Rhoon, jachthaven De Rhoonse Grienden (alleen voor leden, maar e.v.t. ook op afspraak 010-5012270) (Oude Maas).
Ridderkerk, helling a.d. Waal, Waalweg 55.
Rotte de, openbare helling aan de westzijde van de Rotte tussen Rotterdam en Moerkapelle ten zuiden van Berkel; tevens parkeerplaats voor boottrailers (zie Bleiswijk).
Rotterdam, WV Overschie (0620)582256 en WV Union (010)4372916 aan de Noorderkade  en een helling in de Veerhaven, Veerkade 15 (volgens laatste inspectie [2006] ongeschikt, want hij loopt niet door). Zie ook Kralingse Plas. Recreatiegebied Rottemeren (geen motorboten, geen verbinding met ander water)
Rijnsaterwoude, jachthaven 't Venegat (0610)176664, Meerbon 25. Betalen per opening van het hek (in- en uit het water zijn twee handelingen.) Afspraak maken met havenmeester gewenst. (Braassemermeer).
Rijnsburg, jachthaven De Kwakel (071)4023398, Maandagse Wetering en jachtbouw Ligtvoet (071)4021473, Kanaalpad N/W (Oegstgeesterkanaal).
Rijpwetering, Jachthaven Zoetemelk (071)5018719, Ripselaan 7b (Rijpweteringsevaart, Kagerplassen).
Sassenheim, jachthaven Jonkman, Sassenheimervaart en jachthaven De Poel (0252)212410, 3e Poellaan 99.
Schoonhoven, veerstoep van de pont, ook halverwege Lopik (prov. Utrecht) en Schoonhoven.
Stad a/h Haringvliet, Jachthaven Atlantica, Zeedijk 54.
Stellendam, "Deltahaven binnen" thv de snacktent, voor zoetwater en "Deltahaven buiten" voor op zee, thv de reddingsboot. De helling "Deltahaven binnen" is alleen toegankelijk voor hellingkaarthouders, verkrijgbaar bij bootvisvereninging Delta Marien bij de snacktent. (Haringvliet).
Stompwijk, Jachthaven De Merenburger, Meerburgerlaan 7. (Meerburger Wetering, De Vliet)
Streefkerk, jachthaven Liesveld, Nieuwe Haven 1a (Lek).
Vianen a. d. Lek, jachthaven van WSV De Peiler (Lek).
Vlaardingen, jachthaven St.Callenburgh (010)4750382, alleen voor leden van WSV De Kleiput en WSV De Fuut, Watersportweg 32 (Vlaardingervaart, sluis naar Nieuwe Maas).
Vlietland (recreatieplas), bij Camping Vlietland (071)5612200 , Rietpolderweg 11.
Voorburg, Recreatiegebied Vlietland openbare helling. Met de auto komend vanaf rijksweg A4 de afslag Zoeterwoude-Dorp/Recreatiegebied Vlietland, verder de borden volgen. Vanuit Leiden vanaf de Europaweg de afslag Recreatiegebied Vlietland.
Voorschoten, twee mogelijkheden; bij de Vlietlandbrug en aan het water van Vlietland zelf. De helling bij de Vlietlandbrug is bereikbaar via Voorschoten (Vlietwijk). De helling Vlietland via de A4 afrit Voorschoten richting Vlietland. Het verschil is dat de hellingen ieder aan een andere zijde van de Vliet liggen.
Warmond, openbare helling ca. 400m ten N van de driesprong Zijldijk-Nieuweweg (betaald parkeren); jachthaven de Hoflee (071)3011413, Wasbeeklaan 9; Jachtbouw Aad Juffermans (071)3010548, Veerpolder 69; Zeilbootverhuur Van Schie (071)5892894, Zijldijk 11;  (Kagerplassen).
Wassenaar, thuishaven van WSV Wassenaar aan de Zijlwatering, havenkantoor (070)5113370 alleen bereikbaar van 19.00 tot 20.00u .
Westland, jachthaven De Malle Heul (0174)517702 in De Lier.
Willemsdorp, jachthaven de Kil aan het einde van de Dordtse Kil bij de Moerdijkbrug, alleen te bereiken over  het gebied van de camping (betaald). Verder nog een vrij toegankelijke helling: Vlak voor je de jachthaven in gaat krijg je aan de rechterkant een rioolwaterzuivering waarnaast een helling van basaltstenen. Die komt uit in de Dordtse Kil. Naast de helling is een klein zandstrandje om in de boot te stappen.
Zevenhuizen, jachthaven De Eendragt (0180)634036 (Rottemeren).
Zevenhuizen (Kaag), jachthaven/camping De Horizon (071)5018503, Sweilandpolder 10a, Warmond en jachthaven/camping Spijkerboor, Boekhorsterweg 21, Oud Ade.
Zoeterwoude-Rijndijk, Thijssen Jachtbouw (071)5410185, Hoge Rijndijk 143 (Oude Rijn).
Zwartewaal, Inboard shop, Buitengronden (0181)410467 5; WSV De Vijfsluizen (0181)661958, Werfplein 6 (Brielse Meer).
Zwijndrecht, op de dijk aan de Oude Maas naast Hotel Ara, Veerweg 10, gratis.
Zeeland Arnemuiden, jachthaven Oranjeplaat en waterportcamping De Witte Raaf (0118)601212 Muidenweg 3 (Veersemeer, Westerschelde).
Breskens, Standfast Yachts, gratis helling (0117)381797, Middenhavendam 3 (Westerschelde).
Brouwershaven, jachthaven Brouwershaven, niet kosteloos, goede parkeermogelijkheid, brandstof naast de trailerhelling, speeltuintje; Fa Gebr. Van Ast (0111)691870, Oude Schouwsedijk 6 (Grevelingenmeer)
Bruinisse (Grevelingenmeer), jachthaven Bruinisse, Jachthavenweg 61; WSV Bru, Werkhaven 1, direct achter de sluis (Grevelingenmeer).
Burgh-Haamstede, eiland Neeltje Jans, openbare helling aan zeezijde (Oosterschelde).
Cadzand-Bad (Westerschelde/Noordzee), Bootvissersvereniging Kadzandria.
Colijnsplaat (Oosterschelde), openbare helling op het O-haventerrein en WSV Noord Beveland (0113)695762 , jachthavenweg 3.
Ellewoutsdijk (Westerschelde), Gemeentelijke jachthaven (0113)548248 en jachthaven WSV Ellewoutsdijk (0113)548628, Slotstraat 12.
Goes, jachthaven Het Goese Sas (0113)223944 , vanaf de Oosterschelde direct na de sluis aan stuurboord.
Gorishoek, twee hellingen bij restaurant Zeester (0166)662727, niet gratis, alleen te gebruiken bij vloed. Weg er naartoe vaak smal door veelvuldig aanwezig zijn van duikers. (B-weg). Niet geschikt voor grote boten (Oosterschelde).
Grevelingenmeer, openbare helling bij Strand Grevelingendam; aan de Brouwersdam in de havens Springersdiep en op de Middelplaat (thv strand de punt) en thv de punt.
Hoedekenskerke, Jachthaven De Val (0113)639278, Havenstraat 28 (Westerschelde).
Kamperland, jachthaven Kamperland (0113)371 866, Veerweg 3 aan de monding van het havenkanaal (Veerse Meer); openbare helling aan de St Felixweg en Recreatiecentrum De Schotsman (0113)371751) Schotsmanweg 1(1,5km ten NW van het havenkanaal). Zie ook Roompot Marina a.d. Oosterschelde.
Kortgene, openbare helling achterin de beroepsvaarthaven (Veerse Meer).
Middelburg, openbare helling aan de 1e binnenhaven en WV Arne, Rouaansekaai 138 (Kanaal door Walcheren).
Ouddorp, Marina Port Zeelande, Kabbelaarsbank 4 en een helling aan de Grevelingenlaan (Grevelingenmeer), verder een openbare helling op de Brouwersdam (Noordzee).
Paal, droogvallende jachthaven Paal van WSV Saefthinge (Westerschelde).
Poortvliet, Recreatieoord de Striene (Strijenham), achter de Oosterscheldedijk aan de zuidkust van Tholen, nabij de Oesterdam en Bergsediepsluis. Helling voor kleinere boten, vrij steil zonder aanlegmogelijkheid. (Oosterschelde)
De Piet, Veerse Meer, openbare helling ten Z van de voorm. Landbouwhaven a.d. Muidenweg tussen Wolphaartsdijk en Arnemuiden; de helling is i.v.m. de waterstand (zomerpeil) alleen van april tot oktober te gebruiken.
Roompot Marinahaven, jachthaven De Roompot, Mariapolderseweg 1, Kamperland (Veerse Meer).
Scharendijke, jachthaven Scharendijke (0111)671264  (de haven) en jachtwerf De Grevelinge (0111)671490 Haven Kloosternol 1 (Grevelingenmeer).
Scherpenisse, aan de Oosterschelde op 500m afstand van Vakantiepark De Zeeuwse Parel, Geertruidaweg 3. De helling is gratis. Niet te gebruiken bij eb. Parkeermogelijkheid voor auto+trailer. Tel: 0166-662727.
Sint Annaland, jachthaven in de handelshaven, voornamelijk geschikt voor kleinere boten (korte draai, vrij steil, zonder aanlegmogelijkheid).
Stavenisse, openbare helling naast de steigers in de jachthaven en een helling aan het eind van de Veerweg (Oosterschelde).
Terneuzen, openbare helling in de Veerhaven en Jachthaven Terneuzen.
Tholen, Speelmansplaten b.v, Oesterdam 3. Goede helling incl parkeermogelijkheid. Normaal kan hier ook gezwommen worden maar er is kans op blauwalg waardoor het water verboden is om te zwemmen! Verder WSV De Kogge, Kaaij 7 (beide niet gratis). Ten noorden van "De Kogge" bevindt zich "Contre Escarpe" aan de Eendracht (Rijn Scheldekanaal).
Veere, NW-zijde van de Stadshaven en jachtwerf Oostwatering, (voormalige werkhaven).
Veerse Meer, zie onder Arnemuiden, De Piet, Kamperland, Kortgene, Veere, Vrouwenpolder en Wolphaartsdijk.
Vrouwenpolder, helling op de dam (N57) tussen Veerse Eiland en Vrouwenpolder (Veerse meer).
Wemeldinge, Jachthaven Wemeldinge, Sluisplateau 29 (Oosterschelde).
Wilhelminadorp, jachthaven Hansa b.v. Het Sas 10 (door de sluis naar Oosterschelde).
Wolphaartsdijk, WSV Wolphaartsdijk (0113)586103, Schorhaven en RYCB, westhaven. zie ook De Piet.
Yerseke, WV Yerseke (0113)571726 aan de Beatrixhaven, Kettingweg 1 en een helling aan de Koningin Julianahaven, Meerpaalweg (Oosterschelde).
N-Brabant Andel, a.d. Afgedamde Maas bij de Andelse sluis.
Benedensas
, openbare helling binnen de sluis; WSB De Vliet (0167)502914, Benedensasweg 6a. monding Steenbergse Vliet, Volkerak.
Bergen op Zoom, jachthaven WV De Schelde, Vermuidenweg 6 en Bruijs Jachtbouw, Havendijk 14.
Bergen op Zoom, Binnenschelde, Boulevard naast zwembad de Schelp, openbaar en gratis, geen aanlegmogelijkheid, geen motorboten.
Motorische watersport verboden.
Boxmeer -Vortum Mullem, openbare helling Veerweg 2. Opm: zeer steil, vrijwel ondoenlijk met normale auto/trailer.
Brabantse Biesbosch, jachthaven Spieringsluis (0183)501633.
Cuijk, recreatiegebied de Kraaijenbergse plassen (aan de Maas); jachtwerf Bendie, Havenlaan 18 Katwijk a/d Maas; WV De Kraaijenbergse Plassen (0485)320260, Keersluisweg nabij Industriehaven; Watersport Camping 't Loo, Hardweg 10.
Dinteloord, jachthaven Waterkant B.V. aan de Dintel.
Drimmelen, Jachthaven Biesbosch, eigenaar/beheerder: Beachclub Puur, Marinaweg 50, nadere info via de Beachclub: 06 81 65 1001.
Etten-Leur, kleine zeer steile helling bij jachthaven en recreatieplas De Turfvaart aan de Leurse Vaart, welke op de Mark uitkomt.
Fijnaart/Heijningen, Jachtcentrum Dintelmond, Markweg Zuid 1-4, Noordoever van de Dintel.
Hank, jachthaven Hank, Jeppegatweg 1 (Biesbosch).
De Heen, jachthaven De Schapenput aan het havenkanaal (Steenbergse Vliet).
's-Hertogenbosch, jachthaven Vikinghaven (073)6411818, Ertveldweg 7 (er worden geen snelle motorboten toegelaten); WV Neptunus, Reggestraat 23 (industriehaven Zuidwillemsvaart).
Heijningen, zie Fijnaart/Heijningen.
Katwijk a/d Maas, jachtwerf Bendie, Havenlaan 18.
Kraaijenbergse Plassen, bij de gemeentelijke aanlegsteiger, beheerd door WV De Kraaijenbergse Plassen (0485)320260.
Lage Zwaluwe, Watersport Service Crezée, Biesboschweg 3 (Amer).
Linden (Kraaijenbergse plassen), nogal steile helling, grote parkeerplaats. Route: vanuit Grave langs de Maas naar Beers. In Beers stoplicht linksaf (bord Linden). In Linden linksaf, na cafe/rest rechtsaf. Helling aan linkerzijde t.o. jachthaven.
Lithoijen, Watersportcentrum Jan de Groot, Lithoyensedijk 46 (kmr 200 Maas).
Lithse Ham:
- Jachthaven De Lithse Ham, De Lithse Ham 3, trailerhelling vanaf maart 2017. Maas kmr 206.
- Verder een afgesloten helling aan grindgat Maas kmr 207 Lo. Afspraak via tel: 0412-485280.
Moerdijk, Watersportcentrum Hollandsch Diep, Roode Vaart 44 (Hollandsdiep).
Oeffelt, openbare helling aan de Veerweg, vanuit Gennep over de brug rechtaf (Maas). (schijnt sinds 2008 niet meer gebruikt te mogen worden)
Raamsdonksveer, jachthaven De Meerpaal, Kartuizerstraat 12, aan het eind van het Zuidergat (Donge) en jachthaven Hermenzeil, Zijlweg 1 (Oude Maasje).
Ravenstein, jachthaven van WSV Windkracht 13 (Maas).
Veen, a.d. Afgedamde Maas t.o. Aalst. Onverharde helling naast de veerstoep.
Vierlingsbeek, H.v.d.Boogaard (0478)631248, Staalweg 8 (Maas).
Waalwijk, WSV Waalwijk, Zomerdijk 8a (buiten de sluis, Bergse Maas t.h.v. kmr 236.).
Waspik, Jachthaven 't Oude Maasje (0416)312850, Overdiepsekade 2.
Werkendam, WSV Werkendam, Bruinekilhaven; jachthaven De Steur (0183)501812, ten Z van de Biesboschsluis; jachthaven Oversteeg VOF (0183)501633, Spieringsluis 5. (Nieuwe Merwede en Brabantse Biesbosch)
Willemstad, bij het vuurtorentje (alleen bij hoog water); jachthaven Willemstad (0168)472576, Benendenkade (Hollandsdiep).
Woudrichem, WSV Woudrichem, Buitenvestinggracht (Andelse Maas).
Zevenbergen, jachthaven van WSV Nolleke Sas (0168)324885 (Roode Vaart, Mark).
Limburg Blitterswijck, Camping 't Veerhuis (0478)531 283, Veerweg 7, alleen voor campinggasten, (Maas kmr 129 Lo).
Born, Achter de sluis. Sla voor de sluis rechtsaf en rijd langs het autopark van Born (industrieterrein met allemaal nieuwe auto's), aan het einde kom je op het Julianakanaal en rechts zie je direct de trailerhelling. Volgens een laatst bericht [2006] is de helling op last van de brandweer met een slagboom afgesloten.
Eijsden, Yachting Sondagh (043)4093957, Kasteellaan 7 (grindgat Maas kmr 4,4 Ro).
Gennep, Gemeentelijke helling in de Rijksvluchthaven (Maas, kmr 153). Pas op: Stelconplaten die niet ver doorlopen.
Heel, Park Boschmolenplas, Maas.
Herten, jachthaven De Rosslag (0475)318235 in het grindgat (kmr 77,6 Maas) en Watersport Oolderhof (0475)310763, Groeneweg 2c.
Kessel, Watersportcamping Gravenhof (077)4621201, Ondersteweg 1 (Maas tussen kmr 95 en 96 Lo).
Maastricht, WSV Maasvogels (043)3612348 a/d Oosterweg. En verder gratis a.h. Julianakanaal, industrieterrein Beatrixhaven einde Ankerkade 4 (doodlopende weg waar het bedrijf van Ankersmit gevestigd is) en a.d. Maas, Praamkade, Franciscus Romanusweg onder Noorderbrug en enkele meters over de grens in Belgie, Lage Kanaal Dijk voorbij de Cement fabriek ENCI. De helling is afgesloten met een poort. Wellicht eerst melden bij de jachthaven?
N.B. Ankerkade 4 is in 2012 (tijdelijk?) afgesloten wegens werkzaamheden en bodemsanering.
Mook, recreatiegebied Eldorado, jachthaven de Driesen, Witteweg 23 en Pastoorsdijk, niet kosteloos (Mookerplas).
Neer, in de jachthaven van WSV Hanssum, Hanssum 40b, verlengde van de Maasweg; sleutel bij de havenmeester, alleen voor leden (kmr 89-90 W-zijde Maas).
Ohé en Laak, jachthaven De Maasterp, Dijk 3 (Maas kmr 57 Ro).
Roermond (Maas kmr 79,5), R en ZV Maas en Roer, Hatenboer 48; Waterrecreatie Hatenboer (0475)336727, Hatenboer 51; Hermus Watersport, Hatenboer 54; jachthaven Het Steel; Marina Oolderhuuske, Olderhuuske 1; Camping van Ass, De Weerd 3; jachthaven Kalle en Bakker Maashaven Watersport (0475)318686, Schipperswal 6; Roermondse WSV Nautilus, haven La Bonne Aventure.
Stevensweert, Jachthaven Stevensweert (0475)551250  In 't Broek 4 (Maas kmr 61,8 Ro).
Venlo, jachthaven De Maas, Jachthavenweg, uitsluitend voor leden van WSV de Maas (077)3823820.
Wanssum, jachthaven Wanssum (0378)532600, Geysterseweg 8 (Maas kmr 133,1 Lo). Opm: erg steile helling en erg duur (16 euro in 2006).
Well, jachthaven 't Leuken, De Kamp 7a, (Maas kmr 135 Ro, 2e plas voorbij de brug).
Wessem, Van Kuyk Yachting, op weg naar de Koeweide, gemakkelijke helling.
Met dank aan alle inzenders voor adressen en updates!
Niet meer werkende links graag even melden.

Een vriendelijk verzoek aan andere webmasters:
Gelieve deze databank niet te kopiėren, maar te volstaan met een link naar
vaartips.nl/hellingen.htm of vaartips.nl/hellingena.htm (resp. op plaatsnaam of vaarweg).
Het is de enige manier om de geboden informatie actueel te houden.