Karakteristieken van acculaders
Betekenis van de gebruikte typeaanduidingen volgens DIN41772.
W
U
I
a
e
o
p
=
=
=
=
=
=
=
weerstandkarakteristiek; de laadstroom daalt naarmate de spanning stijgt.
continue laadspanning. (volt)
continue laadstroom. (ampère)
automatische uitschakeling.
automatisch opnieuw inschakelen.
automatische omschakeling naar een andere karakteristiek.
pulselading in de onderhoudsfase bij permanente aansluiting.

De hieronder genoemde gasspanning is 2,4 volt per cel, waarboven gasontwikkeling ontstaat. Het water in de accuvloeistof ontleedt zich in waterstof en zuurstof; een zeer explosief mengsel dat knalgas heet. Het kan bij een concentratie vanaf slechts 4% in de lucht al gemakkelijk ontploffen.

Type
aanduiding
W De meest eenvoudige lader. Geeft een dalende laadstroom bij stijgende spanning afhankelijk van de inwendige weerstand van de accu. Bij een lader met 20% van de accucapaciteit is een redelijke laadtijd mogelijk. Omdat gasontwikkeling en daardoor waterverbruik kan ontstaan is dit type alleen onder voortdurend toezicht in een geventileerde ruimte te gebruiken, waarbij handmatig uitschakelen noodzakelijk is. (gasontwikkeling en overlading).
Wa Een eerste generatie automaat. Werkt als W, maar met automatische uitschakeling waardoor overlading wordt voorkomen. Na het bereiken van de gasspanning wordt afhankelijk per fabrikant nog een vaste periode, of tot een iets hogere spanning doorgeladen, waarna het apparaat uitschakelt. Dit type is minder geschikt tijdens gebruik van het boordnet omdat de spanning op- en neer danst. De toevoeging "e" (Wae) betekent dat de lader automatisch opnieuw inschakelt als de spanning per cel daalt. Nadeel van dit type is dat de accu nooit helemaal vol wordt. Niet geschikt voor gel-accu's.
WoWa Een Wa-lader met een verhoogde beginlaadstroom, waardoor kortere laadtijd mogelijk is. Nadat een door de fabrikant vastgestelde laadspanning is bereikt, schakelt het apparaat over op een lager niveau en werkt verder als Wa met de daar genoemde nadelen.
Wu Een W-lader, die na het bereiken van de gasspanning overschakelt naar een "druppellading" van een paar honderd milliampère. Lijkt veilig, maar mag toch niet onbeperkt aangesloten worden omdat de continu aanwezige milliampèrtjes de accu op den duur beschadigen.
IU Een tweede generatie automaat met spanningsbegrenzer. Laadt met een constante laadstroom tot een door de fabrikant vastgestelde laadspanning (vlakbij de gasspanning) is bereikt, waarna de laadstroom sterk terugloopt. Dit type geeft een zeer snelle gedeeltelijk lading. Volledige lading duurt lang, maar overlading is nauwelijks mogelijk. Deze automaten zijn berucht om hun stroomverbruik en eigenlijk achterhaald. Te korte tijd aangesloten: accu wordt nooit vol, dus slecht voor de levensduur. Te lange tijd aangesloten: een verhoogde accutemperatuur, ook slecht voor de levensduur. Niet geschikt voor gel-accu's.
IWUoUoe Een derde generatie automaat voor permanente aansluiting. Tijdens de maximale laadstroom, de boost, wordt een aantal extra factoren gemeten, w.o. capaciteit van de lader ten opzichte van de accu, temperatuur en voedingsspanning, waardoor in feite een "opgevoerde" W-karakteristiek ontstaat. Na het bereiken van een bepaalde door de fabrikant vastgestelde spanning treedt een volgende trap in, de float. Over een vastgestelde 1e periode wordt een constante spanning aangehouden waardoor de laadstroom daalt. Aan het eind treedt een langere 2e periode in werking met alleen een lage onderhoudsspanning, waarna weer overgeschakeld wordt op de 1e periode enz. E.e.a. wordt aangestuurd door een uurwerk.
IUoUoe De vierde generatie automaat voor permanente aansluiting. Werkt als de derde generatie, maar boost en float zijn verder geoptimaliseerd door aansturing via een microprocessor, waardoor tevens lager energieverbruik mogelijk werd. Deze laders zijn het neusje van de zalm, maar er hangt een pittig prijskaartje aan.

 

Heel graag op- of aanmerkingen

Mocht je ondanks alle in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen
aan in deze pagina gebruikt materiaal, laat de schipper dat dan zo spoedig mogelijk weten.