Walstroom, hoe zit het nu echt?

Op deze pagina's zal geprobeerd worden de achtergronden te verklaren over het "waarom" van bepaalde veiligheidsmaatregelen van elektrische installaties aan boord van pleziervaartuigen. Een complete uitleg is onmogelijke zonder een studie te volgen, bepaalde zaken zullen alleen oppervlakkig behandeld worden.

Basisbegrippen; De basis voor de hele elektrotechniek is de wet van ohm, met deze wet kunnen we zo'n beetje alles uitrekenen.

I = U/R ofwel

Stroom (Ampere)= Spanning (Volt) gedeeld door Weerstand (Ohm)

Het eenvoudigste schema;

Op de polen van de accu staat een (gelijk)spanning van 12Volt. De weerstand van de lamp is 2,4 ohm. We kunnen nu de stroom uitrekenen die gaat lopen door de lamp, draden en accu. I=U/R > I=12/2,4 > I = 5Ampere. De stroom loopt dus rond in het circuit, we spreken van een gesloten stroomkring. Als we 1 van deze onderdelen weghalen loopt er geen stroom en de lamp brand niet. Een stroom kan alleen lopen als er een gesloten stroomkring is.

Met de formule P = U x I kunnen we het vermogen van de lamp uitrekenen. Het vermogen drukken we uit in Watt. In dit voorbeeld; P = 12 x 5 > P = 60Watt

Om verderop in het verhaal alles goed te kunnen begrijpen, het volgende;
In het geval van de accu is er een potentiaalverschil tussen de +pool en de -pool van de accu. De +pool heeft een potentiaal van 12V en de minpool van de accu heeft een potentiaal van 0V. Er zal bij een gesloten stroomkring stroom gaan vloeien van het punt met de hoogste potentiaal naar het punt met de laagste potentiaal. Denk maar aan de waterval waar het water stroomt van het punt met het hoogste waterniveau naar het punt met het laagste waterniveau.

Gelijkstroom/wisselstroom

In ons voorbeeld hadden we te maken met een accu, hier komt gelijkstroom (DC) uit. De polariteit + en - wisselt niet.Wisselstroom (AC) wordt opgewekt door een magneet die ronddraait langs een spoel (generator) De magneet draait 50x per seconde langs de spoel. 50x per seconde komt de noordpool langs de spoel en 50x per seconde komt de zuidpool langs de spoel. Gevolg is dat er spanningen worden opgewekt in de spoel, 50x per seconde een positieve spanning en 50x per seconde een negatieve spanning. Sluiten we nu op de spoel een lamp aan zoals in schema 1 dan hebben we weer een gesloten stroomkring. De berekeningen voor spanning, stroom, weerstand en vermogen blijven hetzelfde.

Volgende pagina