"Banken" in de rivier


Foto uit de dertiger jaren van de vorige eeuw.
Het schip ligt op de zaat.