Bocht van Benin


De Bocht van Benin waar de WIC na 1700 het merendeel van haar slaven kocht.
Paskaart uitgegeven door Johannes van Keulen te Amsterdam [1716].