Drinkwatertest

Neem nog een slokje.

Weet je wat, dacht ik, toen ik mijn watertank aan het ledigen was ter voorbereiding op het winterseizoen, doe eens gek en laat dat water eens analyseren. Monstertje ingeleverd en met spanning gewacht op de uitslag. Neem rustig plaats, er volgt thans een rapport van 6 klein geschreven A4-tjes, waaruit ik gemakshalve maar even de highlights zal vermelden.

Naast zuurstofverzadiging, troebelingsgraad, beta-radioactiviteit en Tritium is het geurgetal en de zuurgraad gemeten. Het beschikbare Chloor, elektrische geleidingsvermogen, de Anionen en Kationen zijn bepaald, evenals Waterstofcarbonaat, Chloride, Sulfaat, Natrium, Kalium, Calcium en Magnesium. Amonium, Stikstof, Nitriet, Nitraat en Orthofosfaat zijn bekeken, alsmede Silicaat, IJzer, Mangaan, Aluminium, Antimoon en Arseen. Er werden sporen Barium, Borium, Cadmium, Chroom, Koper, Kwik, Lood, Nikkel, Seleen, Zink, Fluoride en Bromide aangetroffen.
Vervolgens was het de beurt aan Bromaat, organische koolstof, anionaktieve detergentia, Fenolen, 3 soorten gebonden Halogenen, Choline esterase remmers, 4 soorten Broomchloormetanen, 10 verschillende Methanen en Methenen, Trichloororopaan, Aldrin, Pentachloorbenzeen en Hexachloorbuteen om aangetroffen te worden ..6 verschillende DDT-soorten, Dieldrin, Alpha- en Beta Endosulfan, Endrin, Heptachloor en Hexachloorbenzeen. De volgende 50 parameters sla ik gemakshalve maar over, evenals de afdeling bestrijdingsmiddelen (26 items... ..half A4). Komen we en-passant bij de Colibacterien, faecale Streptococcen, Aeromonas en Clostridia.

Dan wordt het pas echt leuk:
Amoeben, Naaktamoeben, Schaalamoeben, Zonnedieren, Wimperdieren, Wormen, Borstelwormen, Draadwormen, Platwormen, Raderdieren, Buikharigen, Beerdieren, Slakken en Watermijten (+ hun larven...) Waterspinnen, -vlooien, Mosselkreeften, Waterpissebedden, Vlokkreeften, Roeipootkreeften ,Calanoida, Cyclopoida en Harpacticoida bedelen om onze aandacht.. . .. . . . . ..en niet te vergeten delen van deze beestjes en hun uitwerpselen. . ...

Met verwondering stelde ik vast na het vaarseizoen nog in leven te zijn, sterker nog, me te verheugen in een uitstekende gezondheid.
Benieuwd naar de uiteindelijke kwalificatie van 'BAGAI's drinkwater sloeg ik gauw de laatste pagina van het rapport om:

Het door U bemonsterde water voldoet ruimschoots aan de normen voor Rotterdams Drinkwater en is derhalve prima voor consumptie geschikt.

Bart van Pelt is lid van Watersportvereniging de Hitsert uit Zuid-Beijerland.
De tekst stond in het clubblad van maart 2009.