Geubel / 's Gravenmoerse aak


Rechts op de foto volgens sommige bronnen een geubel of 's Gravenmoerse aak, links een majol.
afb: Gemeentearchief Dordrecht.

Het voorschip van de 's Gravenmoerse aak, oorspronkelijk een kopie van de keen, werd later op verschillende wijze gevormd, waardoor de heve tot boven doorliep, of niet verder ging dan de onderzijde van de bovenste huidgang Tevens verdween het klaphekken roer van de foto.
Men liet de huidgangen eindigen in een spiegel en onder de heve werd een scheg aangebracht, doorlopend tot aan de loodlijn van de spiegel, waardoor een achtersteven ontstond waaraan een gewoon roer was opgehangen.

Sopers schreef omstreeks 1935: "Men ziet dus: De Nederlandsche scheepsbouwer kon er op den duur geen genoegen mee nemen, klakkeloos vreemde bouwwijzen te copieeren. Men keerde terug tot of benaderde de vanouds hier gebruikelijke methoden".

Bron en onderste afbeeldingen: P.J.V.M. Sopers, Schepen die verdwijnen.