Friese Haring- of Fuikenboot


Model in het bezit van het Fries Scheepvaartmuseum. De registratie HA is van Harlingen.


Evenals deze ets van Johannes Hemkes van haringboten die naar de dijk getrokken worden. De registratie HB is van "Het Bildt".

 


Haring-/fuikenboot op het strand.


Met vereende krachten over de zeedijk in Friesland.