Kaken, krebben en warren


Het kaken aan boord van de logger Mercurius (SCH99)
Op het dek zaten vissers als kakers naast elkaar, op een kaakplank of -bank met voor zich een mand waarin de gevangen haring lag.
Na het kaken (verwijderen van ingewanden met het kaakmesje) werden de haringen in een andere mand overgedaan.

 


 De inhoud van die mand werd door een andere visserman in een langwerpige houten bak gekieperd  waarin
de haring werd 'gewart', dat wil zeggen gemengd met het zout dat werd toegevoegd aan de 'warrebak'.
Bovenstaande foto's uit de verzameling van Aat van Peet.1956


Vervolgens werd de haring in een ton gekuipt en in het ruim opgeslagen.


Foto zeventiger jaren:
 Emmertjes worden met gekaakte haring gevuld, met pekel overgoten en daarna diepgevroren voor de kleinhandel.