beschrijving

Keulenaar of Samoreus


Tekening van Pieter Aartsz Blaauw [1744-1808]
De samoreus was twee eeuwen lang het grootste binnenvaartschip.
Het grote roer was nodig om stroomafwaarts ook nog goed te kunnen sturen.

 


Samoreus bij de "Samoreuzenbrug". Briefkaart 1885, gemeentearchief Amsterdam.

In het "Boek der Opschriften, een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven" [1869] zegt Van Lennep:
"Het afkomen in grooten getale van dergelijke vaartuigen te Amsterdam deed aan de groote brug over den Amstel (den zoogenaamde Hoogesluis)  waar zy onder door kwamen, den naam geven van "Samoreuzenbrug".
Vermakelijke proeven van pedante domheid leveren ons de Fransche vertaling van Nederduitsche namen.  Wij zullen hier niet meer spreken van de vernuftige overzetting der Amsterdamsche Samoreuzenbrug  in Le Pont des Amoureux of van den Janrodenpoortstoren in La Tour de Saint Jean..."

 


 

Hieronder twee afbeeldingen die meer doen denken aan een bönder, waarvan het Rheinmuseum Emmerich schrijft:
"Mittelrheinischer schiffstyp fur fracht- und personenenverkehr. Es war eine sonderform der samoureuse".


"Een samoreus of keulenaar ligt voor stilte, zijn zeilen droogende, naar de natuur geteekend.
Daar de schippers gewoonlijk de geheele huishouding aan boord hebben bevindt zich op het bovendek een fraaije roef met verscheiden afdeelingen afgeschoten en tot kamers ingerigt, voorzien van vele gemakken".

Tekening en tekst van Pieter Le Comte [1831]

 


Collectie Scheepvaartmuseum Amsterdam. Kunstenaar onbekend.