Schepen voor eenmalige gebruik


Model van een loerdenne uit het Historisch Museum Deventer

 


Model van een Ulmer Schachtel uit het Museum der Deutschen Binnenschifffart in Duisburg.

 


De bijnaam Ulmer Schachtel (iependoos, olmendoos)

 Detail van "Gezicht op Orleans" met op de voorgrond aan de oever een ramberte (sapine)

 


Demonstratie van het varen met een courpet

 


Model van een gigantische belyana uit het Riviervlootmuseum in Nizjny Novgorod

Een belyana werd in de herfst gebouwd en in de lente te water werd gelaten om met diverse houtsoorten geladen, af te zakken naar de eindbestemming Astrakhan aan de benedenloop van de Wolga. Daar aangekomen bracht men haar dicht bij de oever om te wachten tot het water zich terugtrok, het schip opdroogde, de lading gelost en het vaartuig ontmanteld kon worden. De laatste belyana werd gebouwd in 1926.