Log Attributen en het begrip snelheid.


 
 1.logplankje; 2.loodverzwaring; 3.hanepoot; 4.loglijn met knopen en tornlapje; 5.haspel; 6.merkteken voor twee- en voor een halve knoop; 7.logglas.

Het logplankje is aan de onderzijde met een hanepoot aan de loglijn bevestigd. De loglijn zelf is aan de bovenzijde van het logplankje vast gemaakt; de hanepoot is door middel van een tapse pen die in een kokertje past aan de loglijn bevestigd. Door een ruk aan de loglijn schiet de pen los en komt het plankje plat boven water drijven en kan makkelijk binnengehaald worden.

 

Het "Improved Chernikeeff" Log

 

Demonstratieopstelling in houten stellage, voor onderwijsdoeleinden vervaardigd van een patentlog, 'The Improved Chernikeeff Log' door The Submerged Log Company, Londen, na 1940. De opstelling bevat het onderwaterelement (onder de romp) met toebehoor, en de delen op de brug: 'switch and lampbox' en een aflezing voor de afgelegde afstand in zeemijlen. Collectie: Het Scheepvaartmuseum.

Onderwater is een impeller (waaier) gemonteerd aan het uiteinde van een stang die ongeveer ½ meter onder het vlak van het schip uitsteekt. Deze kan worden teruggetrokken. De door de waterstroom geactiveerde rotatie van de impeller geeft een aan- uit impuls dat elektrisch wordt overgebracht naar de afstandsmeter. Door het aantal impulsen over een vooraf bepaald tijdsinterval te tellen, wordt de snelheid bepaald en weergegeven. De werking en weergave is tegenwoordig digitaal. Het probleem met het Chernikeeff-log was dat de impeller gevoelig is voor vastlopen door onderwaterafval.

 

Het begrip snelheid in de 19e eeuw

In 1861 schreef marine ingenieur Tideman in zijn Woordenboek van Scheepsbouw hierover het volgende:
De snelheid of vaart der schepen wordt voor theoretische beschouwingen in den regel in Ned. Ellen per secunde, doch voor de praktijk in Eng. zeemijlen per uur of Ned. zeemijlen per wacht van vier uren uitgedrukt. Om een denkbeeld te geven van· de snelheid van schepen, met betrekking tot snelheden , die meer onmiddellijk waargenomen worden of bekend zijn, dienen de volgende opgaven:


 

 

 

 

 

 

 

frontpage hit counter