Walstroommuntje ongemerkt opgebruikt?
Bouw zelf deze netwachter.