Benaming van parten bij een
slagarnaat, stagernaat of staggarnaat.

Slagernaat is een oude benaming voor een takelgestel (talie) met twee enkelschijfs blokken (enkeljollen) waar net als bij de derdehand hieronder slechts een derde van de kracht nodig is. Voor deze veel gebruikte takel komen we ook benamingen karnaat, garnaat en zelfs granaat tegen. Volgens BVT zijn die afkomstig uit de zeevaart.


Het samenstel van blokken aan het vaste part op de linker tekening, werd ook wel klaploper of hulptakel genoemd. (rechter tekening)


 

Enige andere takels of talies

1 = enkeljol, (éénschijfsblok), vroeger ook wel luirad of wipper genoemd.
2 = dubbeljol, ook als hondefok, speeltakel of vierlinger (twee éénschijfsblokken,
3 = derdehand (éénschijfsblok en tweeschijfsblok),
4 = vierloper (twee tweeschijfsblokken),
5 = vijfschijfs- of halfjijn of -gijn (tweeschijfsblok en drieschijfsblok).
6 = kardeelblok, zwaar blok waarmee onder-ra's worden gehesen of gestreken.
             1                         2                       3                           4                                     5 6
Niet afgebeeld:
Zesschijfs- of (hele) jijn of gijn = onder en boven een drieschijfsblok.
Het kielgijn = onder een vierschijfsblok en boven een vijfschijfsblok.

De naam "hondefok" (afb 2) is waarschijnlijk net als hondsvot afgeleid van hondsend. Het hondsend (touweind) wordt evenals bij de vierloper (afb 4) aan het bovenste blok vastgezet. Bij de derdehands takel (afb 3) en de vijfschijfs- of halfjijn (afb 5) aan het onderste blok. Wanneer het blok voor dat vaste part een apart oog heeft (afb 5) heet dat oog hondsvot. Hoewel in de zeevaart vanaf de VOC-tijd een takel algemeen talie genoemd werd is talie in de binnenvaart eigenlijk alleen bekend als duiding voor een derdehandtakel. (afb 3)
Het kardeelblok (afb 6) is een drieschijfsblok met een aparte bovenste schijf waardoor de rareep (het kardeel) naar de onderra is geschoren, die met de kardeelloper over de drie schijven wordt gehesen of gestreken. Het kleine blokje bovenaan dient voor het hijsen van het grote blok zelf.

Hier een filmpje uit 2015 waar met een slim takelgestel van meerdere blokken een vertraging van 35:1 wordt bereikt om met relatief weinig kracht een enorme stobbe uit de grond te trekken.