Pinkschip en Visserspink


Pink koopvaardijschip van de Middellandse Zee.

De tuigage bestond uit twee paalmasten en een bezaansmast. De fokkemast had een sterk voorwaartse valling, de grote mast stond verticaal, de bezaansmast stond excentrisch en helde achterover. Op de boegspriet kon een vliegende kluiver worden gevoerd.

"Pinkschip liggende ten anker".
Op deze afbeelding is goed de met kluiverboom verlengde boegspriet
en de wulft, het tot ver over het roer uitgebouwde achterschip te zien.

 

Pinkschip te koop (Dordtsche Courant april 1815)

Gerrardus Telders, notaris te Dordrecht, als daartoe gelast, is voornemens, op dinsdag 25 april 1815, 's morgens ten 11 uren, in het Venduhuis de Gouden Molen op de Hooge Nieuwstraat aldaar, te verkopen: het hol van het driedeks eiken Pinkschip, genaamd HARMONIE, lang over steven 140 voet, wijd bij de voorste balk van het grote luik binnen de huid 39 voet, hol in het ruim van den bovenkant der kiel tot op de balk aan boord 17 voet 3 duim, hoog tussen deks 7 voet, boven dek 6 voet 7 duim, alles Amsterdamsche maat, in den jare 1793 en 94 alhier te lande gebouwd voor den Chinaschen handel, en in den jare 1804 bijna geheel vernieuwd, met alle de daarbij zijnde goederen, breder bij inventaris omschreven, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht voornoemd. Nadere onderigting bij gemelde notaris te bekomen.

 

Visserspink


Gedetailleerde tekening van Willem van de Velde de Oude, rond 1650 gemaakt.


Artist impression van een pink op het strand. Helaas geeft de ondertekening geen duidelijkheid over de maker.


Kopergravure van Izaak Jansz de Wit uit 1799 naar een schilderij of tekening van Paulus Constatijn la Fargue.

 

Meer afbeeldingen

 


"Visschers Pinkje op 't strand".

 


Cornelis Hendriksz Vroom (1591-1661) "Pink op het strand". Detail van het schilderij

 

foto: www.pinck.nl
De Egmonder Pinck "Claes Teunisz", een replica uit 1670.

 


Hendrik Willem Mesdag "Pinken in de branding" ca 1875-1885.