beschrijving

Plimsollmerk

afb: Maritieme Encyclopedie


De uitleg in 1906. De tijd van zeil- en stoomvaart

Betekenis letters uitwateringslijnen:
 
T tropen zeewaterlijn
Z zomer zeewaterlijn (de lijn gaat eveneens door het middelpunt van de cirkel).
W winter zeewaterlijn
WNA winter zeewaterlijn voor de Noordatlantische Oceaan. Bevindt zich vlak onder W. Op dit schip niet aangegeven.
TZW tropen zoetwaterlijn
ZW zomer zoetwaterlijn
De afstand tussen Z en ZW is de extra inzinking die het schip in het lichtere zoetwater krijgt. Op een rivier kan men daarom veelal tot dit ZW-merk laden, daar het schip tot het zomermerk opkomt als het de riviermond heeft verlaten.
LR Deze letters naast de ring en boven de middellijn vormen de afkorting voor Lloyd's Register. Wanneer de berekening van de uitwatering door de Scheepvaartinspectie is gedaan, worden de letters S en I geplaatst.