Een schipper z'n schip...
reclamerijmpje van scheepswerf Hoebee uit de schippersalmanak van 1961


Het handzame boekje had een grootte van 10,5 bij 16,5 cm
 Achterin een uitklapbare kaart van de Westerschelde van Terneuzen tot Antwerpen.
 

Onder elke pagina van de schippersalmanak stond een regel van dit rijmpje, dat
steeds weer herhaald werd en verwees naar pagina n n en tachtig (181).
Elke strofe begon met
Een schipper z'n schip.

 

Een schipper z'n schip
is zijn lust en zijn leven
     en al wat hij kan,
     zal hij aan zijn schip geven.
Dat is goed bekeken,
want bij dag en bij nacht,
     strijden zij samen
     voor reis en voor vracht.
Een schipper z'n schip
moet ook wel repareren,
     of onder de waterlijn
     schrappen en teren.
Of vraagt om vernieuwing
van staal door vertering,
     of vraagt op z'n tijd
     om een motorisering.
Een schipper z'n schip
dat geniet zijn vertrouwen.
     Verstandig zijn doet hem
     z'n schip onderhouwen.
Zijn critische blik
zal hij steeds laten glijden.
     langs vr en langs achter
     en ook langs de zijden.
Een schipper z'n schip
moet, wat altijd secuur is
     een helling dan op,
     waar het goed en niet duur is
Met velerlei klanten,
dat ziet u zo prachtig
     op pagina n n en tachtig.
Een schipper z'n schip
moet zijn huis en zijn haard zijn
     'n gewijzigde roef
     moet hem ook wel wat waard zijn.
Met vrouw en met kroost
en moderne bewoning,
     voelt hij zich aan boord
     net zo rijk als een koning.
Een schipper z'n schip
is z'n lust en z'n leven
     en al wat hij kan
     zal hij aan z'n schip geven
Hij doet dat ook graag,
in het rustig idee:
     gerepareerd bij Hoebee,
     de schipper tevree.


pagina n n en tachtig (181)