Vlieboot


Vlieboot naar Pieter Breugel de Oude [1565]. Is vlieboot een verzamelnaam?
De boot lijkt meer op een boeier met sprietzeil, stagfok en ratopzeil
Uitsnede van een gravure uit de serie "scheepsportretten" van Frans Huys.

 


Slag op het Haarlemmermeer. Uitsnede van een schilderij van Hendrik Cornelisz Vroom.
Een vlieboot van de prinsgezinden in gevecht met een vlieboot uit Amsterdam [28 april 1573].

 


Vlieboten bij de inneming van Den Briel in 1572.
Gravure van Frans Hogenberg.

 


Uitsnede van de wandkaart door Pieter van den Keere uitgegeven [1602].
Uit de afbeeldingen blijkt dat de benaming "vlieboot" verschillend werd gebruikt.