Zwier- of zwaaiboom


Foto's uit de zestiger jaren van de vorige eeuw.
Er waren ook zwierbomen met een beugel om je voeten op te zetten.


Loods in de Bovenrijn compleet met fiets aan de zwierboom.


Heel wat handiger dan op deze manier.