Niet slopen, maar afzinken in 1922

Stapelloop in 1905

8 november 1905 (gedeelte uit het Dagblad Scheepvaart)
Amsterdam, 8 november. Hedenmiddag te 3 uur werd van de werf der Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij van helling No 4 te water gelaten het stalen schroef stoomschip DUYMAER VAN TWIST, in aanbouw voor de Koninklijke Paketvaart Maatschappij. Het schip met promenadedek is ingericht voor 20 passagiers 1e klasse, verdeeld over 10 hutten en 22 passagiers 2e klasse. De stoomwerktuigen worden vervaardigd door de Nederlandse Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel. De machine is van het triple expansie systeem met een vermogen van 1350 I.P.K. voor een snelheid van 12 mijl.

N.B. De berichtgeving over het aantal passagiers behoeft toelichting, want de passagierscapaciteit was volgens technische opgave van de NSM niet de 42 uit 1e en 2e klasse, maar in totaal 967. Er wordt niet gesproken over een 3e klasse, want die was er inderdaad niet, maar wel de steerage, een soort 4e klasse, de laagst mogelijke categorie bij stoombootreizen voor zeer arme mensen en meestal zonder slaapgelegenheid. We lezen b.v. bij een ander schip van de KPN: "Het schip is ingericht voor het vervoer van een beperkt aantal eerste en tweede klasse passagiers en voor het vervoer van inlanders en Chinezen, voor wier confort op de bekende wijze door de Koninklijke Paketvaart Maatschappij is gezorgd".
 

Tewaterlating

Op de rede met veel kadraaiers langszij

 

Het afzinken in 1922

1 juli 1922 (kroniek onbekend)
Terwijl de ‘DUYMAER VAN TWIST’ op reis was met passagiers, post en stukgoederen van Tandjong Priok naar Padang, brak op 1 juli 1922, vermoedelijk ten gevolge van broei in de lading, brand uit terwijl het schip langs de westkust van Sumatra voer, ter hoogte van het eiland Simaloer. Het schip werd op een rif bij Telok Dalam (Simaloer) gezet en brandde geheel uit. Op 7 juli 1922 vlotgetrokken en naar Tandjong Priok gesleept. Het wrak bleek niet meer te herstellen en werd op 6 october 1922 in de baai van Batavia, bij het eiland Edam, tot zinken gebracht.
 

Het openen van de kranen

Na 8 minuren

Na 11 minuten

Na 13 minuten
 
Na 15 minuten

Bron: Stichting Maritiem-Historische Data.
Foto's: Collectie Ron Zijlma en C.Lous.


 

Niet afzinken, maar slopen in 1940

Stapelloop van het s.s. Rotterdam in 1908

23 februari 1908 (klein gedeelte uit de NRC)
Het stoomschip ROTTERDAM zou heden te Belfast worden te water gelaten. Het nieuwe schip neemt de 5e plaats in in de rij van ’s werelds grootste schepen en zal deze zomer in de vaart worden gebracht. Aan boord is plaats voor 525 passagiers in de eerste klasse, meer dan 515 in de tweede klasse en ruim 2400 in de derde klasse. Het aantal hutten bedraagt 265 in de 1e klasse. Zonder gebruik te maken van sofa’s kunnen er 525 passagiers en met inbegrip van de sofa’s 750 passagiers in deze klasse vervoerd worden. De 2e klasse telt 158 hutten, de meeste voor twee personen.
Bron: Stichting Maritiem-Historische Data.

 

De sloop van het afgeschreven S.S.Rotterdam

Algemeen Handelsblad 06-01-1940 Het omhalen van de eerste pijp op de bovenbouw

Foto uit de collectie van Rob Martens, vervaardiger onbekend.

Haagsche Courant 23-04-1940

De krant schreef: Men gaf zich niet de minste moeite de pijpen te demonteren, de beide reuzen werden eenvoudig omvergetrokken.
Roterdamsch Nieuwsblad 19-08-1940

Bronnen:
Stichting Maritiem-Historische Data
Delpher.nl: "doorzoek historische kranten, boeken & tijdschriften".