beschrijving

Boeier en/of boeierjacht.

  
Boeier midden 17e eeuw met mars[top]zeil en blinde. De bijbehorende tekst luidt:
Een Boeyer Het Seyl en Fock elck op een zij Met Stijve koelt maeckt goede tij.


Model van een Dordtse Boeier [1751] uit de collectie van het scheepvaartmuseum Amsterdam.
Kenmerkend is de sterke zeeg naar het hoog oplopende voorschip.
Het roer is ook boven water breed als van een groot binnenschip.


Zeegaande boeiers. Gravure van Wenzel Hollar [1647].


Zeilplan van de Friese boeier "Constanter" [1877], getekend door L. Stelwagen.
Met dank aan het Stamboek Ronde en Platbodemjachten.


Boeier "Prins Hendrik" met langszij een boeierke tijdens inhuldigingsfeesten in Zwolle [1898]