terug naar binnenvaart

Boeier en/of boeierjacht.


terug naar
zeevaart

  
Boeier midden 17e eeuw met mars[top]zeil en blinde. De bijbehorende tekst luidt:
Een Boeyer Het Seyl en Fock elck op een zij Met Stijve koelt maeckt goede tij.

 

Model van een Dordtse Boeier [1751] uit de collectie van het scheepvaartmuseum Amsterdam. De boeiers van Dordrecht stonden bekend om hun snelheid en sierlijkheid. Kenmerkend is de sterke zeeg naar het hoog oplopende voorschip. Het roer is ook boven water breed als van een groot binnenschip.


 


Zeegaande boeiers. Gravure van Wenzel Hollar [1647].


Zeilplan van de Friese boeier "Constanter" [1877], getekend door L. Stelwagen.
Met dank aan het Stamboek Ronde en Platbodemjachten.


Boeier "Prins Hendrik" met langszij een boeierke tijdens inhuldigingsfeesten in Zwolle [1898]
 

Boeiers waren in streekgebonden zeegaande- en binnenvaart uitvoeringen. Zo onderscheiden we o.a. Dordtse boeier, Zeeuwse boeier, Friese boeier, Koopmans boeier (jachtboeier), Zaanse boeier, Leidse boeier en Amsterdamse boeier.