beschrijving

Bootschip


"Een bootschip of groenlandvaarder tijdens lossen".

 

 


18e eeuws bootschip voor de walvisvaart met sloepen (boten) in talies aan de galg.
Op zee hingen de sloepen uiteraard niet vrij aan de galgen. Door de zeegang zouden ze onherroepelijk schade lijden.
Zij werden daarom met broekings aan de glijbalken vastgesjord, zodat over en weer zwiepen uitgesloten was.

 

 

Meester-modelmaker Bram Klaij maakte een fantastisch model met een romplengte van 1.38 meter en een masthoogte van 1.78 meter. Hij deed zes jaar over de bouw, gebruikte dezelfde materialen en hanteerde dezelfde op spanten gebouwde bouwwijze. Dit bootschip "Jongejuffrouw Kruseman" was van 14 dec 2007 tot 28 april 2008 te bewonderen in het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen op de tentoonstelling "Walvisvaart".

 


De harpoenboot van een walvisvaarder wordt te water gelaten.