terug naar
zeevaart

terug naar
visserij

Koopvaardijhoeker


Een hoeker volgens scheepsbouwer Cornelis van Yk [1697]


 


Groenewegen noemt dit in 1790 "een éénmast koopvaardijhoeker".
(Hij telde het druilmastje kennelijk niet mee...)


Dezelfde koopvaardijhoeker.

 


Tewaterlating van hoeker "De Zon" in tegenwoordigheid van stadhouder Prins Willem V [juni 1768].
De VOC bouwde in de tweede helft van de 18e eeuw hoekers voor de vaart op Kaap de Goede Hoop.

 

 

terug naar
visserij

Vishoeker 

 


Onderschrift: Hoeker die om kabbeljauw vist met de kol. Ets van Gerrit Groenewegen 1790


Hoeker met beug en handlijnen vissend op kabeljauw in de Noordzee (kolvaart).
Detail van "Zelandiae descriptio" (1548-1550) door Antoon van Wijgaerde.
Links de beug met afhangende haken, midden en rechts handlijnen of kollen met slechts twee haken..


IJslandvaarder aan het kollen met gereefd zeil aan de wenk (aan de wind) om te kunnen verlijeren.


Handlijn of kol, een vorm van hoekwant, in die tijd in gebruikt voor kabeljauw- en schelvisvangst.


Model van een vishoeker (beuger) 1845