Binnen- en buitenkluiver


1. jager, 2.buitenkluiver, 3.binnenkluiver, 4. stagfok.

 


Opdoeken of aanhaken van de kluivers a.b.v. Zr Ms "De Rijn" onder bevel van Prins Hendrik. Schets uit 1843 van Albertus van Beest.