beschrijving
binnenvaart

Kraak, zeevaart en binnenvaart.


beschrijving
zeevaartOntwikkeling van kogge [1,2] tot karveel [3,4,5] tot kraak [6,7] naar galjoen [8, 9 en 10] in de periode 1300-1600.
Let wel, de nummers kunnen elkaar overlappen. Het onderscheid was niet zo duidelijk.

 

 

Driemastkraak met mastkorven, 15e eeuw. De verticale berghouten (apostelen) in het midden dienden als bescherming aan de kade, maar ook als versterking van de bovenboorden en het langsverband. Op een Vlaamse kopergravure uit ca 1475 is te zien dat in de mastkorven  een stuk geschut stond opgesteld. Andere benamingen zijn kraaienest of topkasteel.

 


Een van de eerste afbeeldingen van een kraak die betrouwbare technische informatie verschaft.
Gravure van meester Willem vanden Cruce, ca. 1480. Bibliothèque Nationale de France, Parijs.

Binnenvaart.

 


Een binnenvaartkraak volgens Le Comte [1831]


Een kraak aan de Schiekade in Rotterdam. Prentbriefkaart van J.H.Schaefer uit 1911

Algemene kenmerken: [FH]
   • meestal gebroken voorsteven
   • geveegd achterschip
   • bakdek-paviljoen
   • gestrekt schip 
   • zwaar hijstuig

 


Een ijzeren kraak in 1913 voor de meelfabriek
"De Korenschoof" te Utrecht.


De typische "krakenkop".