beschrijving

Linieschip


Het vlagge[linie]schip van Lord Nelson, het admiraalsschip de HMS Victory.
De Victory is bewaard gebleven en ligt bij het Royal Naval Museum te Portsmouth.


Het kanonnendek van de Victory zoals het er nu in Portsmouth uit ziet.


De slag bij Camperduin op 11 oktober 1797.

Nooit hebben de Britten, bij deze gelegenheid aangevoerd door Adam Duncan, een meer volkomen overwinning op de Nederlanders behaald. De opperbevelhebber, vice-admiraal Jan Willem de Winter, moest zich, nadat zijn vlaggeschip, de 'Vrijheid', vrijwel reddeloos was geschoten, gevangen geven. Duncan werd Earl of Camperdown. In het midden is zijn vlaggeschip, de 'Venerable', afgebeeld, met aan bakboord de 'Vrijheid', die al van haar masten is beroofd. Geheel rechts 's Lands schip 'Hercules', dat in brand is geraakt. Het grote schip dat links van de 'Venerable' komt opzeilen, is waarschijnlijk de 'Director ' of de 'Triumph'. De 'Director' werd gecommandeerd door captain Edward Bligh, gewezen commandant van de 'Bounty'. Geheel links wordt van een Nederlands schip de 'Bataafsche' vlag neergehaald. Deze was rood-wit-blauw, maar met in de broekhoek (afgeleid van broeking = boordsel, aan de zijde van de vlag die naar de stok toegekeerd is) een wit kanton, beschilderd met de Bataafse maagd, vergezeld van een leeuw 'met zijdwaards gedraaide kop en norsch en grimmig gezicht'. Zij was van 1796 tot 1806 in gebruik.
Schilderij: Richard Dodd [ca 1748-1814]. Tekst: Een nuchter volk en de zee, Ph.M. Bosscher.

 


Spiegel van het linieschip "Zeeuw" met twee kanons achteruit. [1820].
Een constructie overgenomen van de Engelse scheepsbouwer R. Seppings

 


Een linieschip lenzend voor grootmarszeil en fok [1830].

 

.
Zr.Ms. linieschip Kortenaer, dat nog van 1851-1870
dienst deed als wachtschip voor de adelborsten van het
Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord.