beschrijving

Mars

1. grootstengestag
2. blok voor neerhaler van stengestagzeil
3. talreep van het stengewant aan de marsrand
4. puttingwant
5. middelstag
6. blok voor neerhaler grootstengestagzeil
7. blok voor toppeneind
8. voorstag
9. kettingborg

Niet ingetekend zijn de pardoens, de kabels die de steng tot onderaan het dek ondersteunen.
De opening om het benedenwant door te laten noemde men soldatengat omdat de soldaten als zij naar boven moesten om uit de mast te vuren liever die kortere weg namen dan buiten om te klauteren [vL]

 


Onder de mars wordt het want gespreid met een puttingwant met spreeworst zoals hieronder.
Uitsnede model "Prins Willem", schaal 1 op 50.


Afbeelding uit "Zeilvaart Lexicon" van een spreeworst om het want te spreiden.
1. mast, 2. rand van de mars, 3.want, 4. puttingwant, 5. jufferblokken, 6. vlechting,
7. spreeworst van zwaar bekleed touw, ijzeren staaf of balkje.