beschrijving

Pinas het Duyfken

Replica van de pinas "Duyfken", één van de vier schepen waarmee Cornelis de Houtman in 1595 als oppercommies in opdracht van de Compagnie van Verre de Eerste Schipvaert naar Indië maakte. Hoewel de reis mede door een bodemerij met een opgeld van 70% nauwelijks winst opleverde; slechts drie schepen in 1597 terugkeerden en van de in totaal 249 koppen maar 89 man in leven bleven, was deze expeditie mede aanleiding tot het oprichten van de VOC in het jaar 1602Vertrek van de vier schepen van de rede van Texel op 2 april 1595, op weg naar Indië.
Illustratie uit "Begin ende Voortgang vande Vereenigde Neederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie

 


Titelblad van de oudste uitgave van Houtman's reisverhaal, veschenen in het jaar van zijn thuiskomst.
Van het boekje zijn slechts drie exemplaren bekend.

 

 


Voorbeeld van "rinkelwerk" aan een spiegel.
Het bovenste gedeelte is het hekkebord of hakkebord.


Klassiek halfdek kapiteinsbootje, ook wel pinas genoemd.