beschrijving

Pinas of "Jacht"


Replica van de pinas "Duyfken", één van de vier schepen waarmee
Cornelis de Houtman in 1595 als oppercommies in opdracht van
de Compagnie van Verre de Eerste Schipvaert naar Indië maakte.
Hoewel de reis nauwelijks winst opleverde en van de in totaal 249
koppen slechts 89 man in leven bleven, was deze expeditie mede
aanleiding tot het oprichten van de VOC in het jaar 1602.


Titelblad van de oudste uitgave van Houtman's reisverhaal, veschenen in het jaar van zijn thuiskomst.
Van het boekje zijn slechts drie exemplaren bekend.


Voorbeeld van "rinkelwerk" aan een spiegel.
Het bovenste gedeelte is het hekkebord of hakkebord.


Klassiek halfdek kapiteinsbootje, ook wel pinas genoemd.