beschrijving

Pluut en waterschip


De pluut ZS 3 (Zwartsluis) op een foto van de Stichting Stamboek Ronde & Platbodemjachten

 


Meerdere pluten w.o. de EB3 (Elburg) op een potloodtekening van J.M.Komter, 1938 (rechter bovenhoek)
 

 


Advertentie uit Spiegel der Zeilvaart 1973

 


Robuuste pluut (soms waterschip genoemd) voor de kuilnetvisserij.
Het schip werd bij de ondiepte van Pampus gebruikt als kameelsleper.


 


Zestiende-eeuws waterschip (tek: Ralph Pedersen, NISA, bron: Schuttevaer).
Bij opgraving van het wrak zijn de donker weergeven delen gevonden

Zie ook de waterschepen van Marken die gebruikt werden om de
door kamelen gedragen zeeschepen over de ondiepte van Pampus te slepen.