beschrijving

Schokker


Schokker [begin 1900].


Een schokker zoals Groenewegen 1754 - 1826 die vastlegde.


Doorsnede van een Noordzeeschokker met doorlopend dek. De trog (a), de driedelige bun (b) en de geperforeerde bunkaren zijn te zien. Op het half getekende bovenaanzicht zijn bovendien de stelling (d), de bullenstal (e), de laningen (f) en de bundeksel (g) aangegeven. Tekening: J. de Veen

 


Model van een stalen Waal- of rivierschokker met ankerkuil. Visserij- en Cultuurhistorisch Museum, Woudrichem