Zee- en rivierschouwen.

 


Hoornse zeeschouw.

Friese schouw eind 19e eeuw.

 


Lemster schouw (n. Petrejus, "Oude zeilschepen")

Friese zeeschouw als plezierjacht (Westerdijkvaarder)


 


Zeeuwse schouw.
Scheldeschouw
Scheldeschouw.
 

 

Zalmschouw.

En voor de riviervisserij was er de zalmschouw. Ook bekend als: drijfschuit,
drijversschuit, vlouwschuit, stevenschouw, schokkerschouw, zalmhengst, lekse schouw en meer.

Nieuw gebouwde zalmschouw.

Zalmschouw met huik (huig).

 


Ontwerp voor een zalmschouw als jacht met handtekening van Jacob Klaas Gipon

 

Model van een beurtschouw (ca. 1800)


Collectie Nationaal Scheepvaartmuseum Antwerpen

 

Een Spoelingschouw


Ir. E. van Konijnenburg noemt dit vaartuig een Schiedamse schouw of spoelingschuit. (afb: ca. 1920)

Het was een betrekkelijk lang en smal platboomd scheepje zonder voorsteven, waarvan het voorschip ver naar voren stak. Er werd spoeling mee vervoerd (afval van de Gist- en Spiritusfabriek in Delft) dat als veevoer werd gebruikt.
Op de foto wordt de spoeling overgepompt naar een boerenkar. Bron: Aken, Tjalken en Kraken van Haalmeijer en Vuik.