Reven met een smeerreep
en de plaats van de neerhouder.

 

Op de rechtertekening van Peter Dorleijn wordt gereefd met één smeerreep als doorlopende rijglijn die via een leuver (reefkous) in het zeil en een oog op de giek langs een geleidingrol loopt en met een talie aan de kikker onder de giek wordt strak getrokken. Daaronder: de simpele smeerreep met knuttel zoals hierboven.

N.B. Een kikker van plat halfrond ijzer werd krab genoemd. Wellicht alleen op Groninger scheepjes. [FH]