Typen beweegbare bruggen
meer info op bruggenstichting.nl met een like logo.
 

De schetsjes zijn van de Nederlandse Bruggen Stichting. De kantelbrug wordt niet genoemd [2015].
Een ophaalbrug wordt ook klap of wip genoemd. Men spreekt dan over een één- of tweeklap. De wip is een éénklap.

N.B: Vanaf 1914 bestaan er geen oorgaten meer die met de mast open gevaren kunnen worden. Dat waren tweeklappen. Hindeloopen kent als enige nog een éénklap oorgatbrug welke handmatig geopend moet worden. Er is een filmpje van.

Deel 3 van de serie "Bruggen in Nederland 1800 - 1940" over beweegbare bruggen van J. Oosterhoff (ISBN 978-90-5345-104-5, uitgeverij Matrijs) geeft uitleg over de oorsprong van beweegbare bruggen in Nederland. Volgens de auteur hebben beweegbare bruggen in oorsprong weinig te maken met scheepvaart. Hij schrijft:

"Volgens het huidige gebruik worden beweegbare bruggen gedefinieerd als die typen bruggen waarvan de positie kan worden veranderd om een doorvaart vrij te maken voor de scheepvaart. Dat is niet altijd zo geweest. In het verleden, tot in de negentiende eeuw, werd de beweegbare brug vaak gebruikt voor oorlogs- en verdedigingsdoeleinden en minder voor de scheepvaart. Bekend uit de Oude Tijd zijn de schipbruggen die de Perzische koningen Darius en Xerxes omstreeks 500 voor Christus over de benedenloop van de Donau, de Bosporus en de Dardanellen legden bij hun krijgstochten naar Europa. Soms werden in stenen bruggen houten overspanningen gebouwd die in geval van oorlog gemakkelijk konden worden verwijderd, desnoods door ze in brand te steken. In Nederland was in de Sint Servaasbrug over de Maas te Maastricht voor 1830 aan de Wijcker zijde zo'n houten brug gebouwd. Vooral de ophaalbrug en haar voorgangers zoals de valbrug werden voor verdedigingsdoeleinden gebruikt. De valbrug kwam in ons land al vanaf de dertiende eeuw voor toen de ontwikkeling van de kastelenbouw in Nederland begon".

Deel 3 "Beweegbare bruggen" was in 2015 uitverkocht.

 


Foto van een schipbrug: De voormalige Kraneschipbrug over het Merwedekanaal bij Meerkerk.
De Kraneschipbrug werd pas in 1989 vervangen en ligt thans in de Leuvehaven te Rotterdam.

 

Een uniek brugtype is de "Stalhille brug in het kanaal Oostende-Gent op de grens van Stalhille en Jabbeke. De brug wordt ook wel vliegend tapijt genoemd. Hier een filmpje. Afbeeldingen: https://www.vai.be/nl/project/stalhillebrug (site bestaat niet meer).

 

 

 

Kenmerkende "Antwerpse wipbruggen", Kanaal Sas zestiger jaren.