beschrijving

Galei

 


Galeien onder zeil. Kopergravure naar een tekening van Pieter Bruegel. (1561-1562)

 


Kopergarvure uit "De Nederlandsche Scheepsbouwkonst" van Cornelis van Yk [1697].

 


De Galei La Liberté


De bouw van een galei (50-riemer) aan het Meer van Genève.
De enorme stormram werd bij Romeinse schepen "Rostra" gemoemd.
De afbeeldingen zijn van galere.ch, een site die helaas verdwenen is.


De Galei La Réale


De grote galei Réale uit 1680 werd met 62 riemen geroeid door 462 man met zeven man per doft

1. gangboord
2. doft
3. spoorstok
4. bredere doften waar de slaven tijdens rusttijd op zaten of wanneer het schip onder zeil was.
5. vissing, de opening in het dek waar de mast doorheen gaat
6. apostis, de buiten de romp stekende zware dolboom waarop de riemen rusten.

 


Moorse rovers op de boeg van hun galei. Wie niet raak schoot kreeg ransel of werd met de kromsabel onthoofd.

Galeien gaven slechts één laag met hun naar voren gerichte batterij af en liepen dan zo snel mogelijk naar de vijand. Men nagelde diens roer vast, schoot bogen en musketten af en wierp speren en granaten. Duikers brachten ingenieuze mijnen aan en daarna kon een veelkoppige, tierende enterploeg het hoge zeekasteel beklimmen en het karwei afmaken. Het klinkt simpel, maar in de praktijk vereiste het een moed die aan waanzin grensde...
Bron: Zeerovers van de Gouden Eeuw, A.Zuidhoek [De Boer Maritiem]

 


Bij de zeeslag bij Sluis [1603] in de monding van de Westerschelde waren acht Spaanse, een Hollandse en een Zeeuwse galei betrokken

In het midden ligt de Zwarte Galei van Dordrecht, belaagd door drie Spaanse galeien. Rechts schieten twee Zeeuwse schepen te hulp, waaronder een galei uit Vlissingen. De zeeslag was een gevolg van de Spaanse poging om de blokkade van Sluis (in Spaanse handen) te doorbreken. De uitbraak mislukte. Het schilderij wordt toegeschreven aan Hendrick Cornelisz Vroom.
Citaat: Schepen van de Gouden Eeuw onder redactie van Remmelt Daalder en Elisabeth Spits. Uitgegeven door de Stichting Nederlands Scheepvaartmuseum Amsterdam in 2005.