beschrijving

Brik

 


Volgens Groenewegen een "Barkentyn of Brik zeylende by de wind".
Volgens Haalmeijer en Vuik is dit echter een brigantijn.

"Oorlogs-brik ten anker zyn zeilen drogende".Koopvaardijbrik rond 1870.
Omstreeks 1860-1870 kwam het ronde achterschip in gebruik en de enkele marsera's zijn vervangen door dubbele.

 


Foto van de Kalkhaven te Dordrecht in 1880. Links de brik "Bengalen" met de onderste ra's gekaaid.
Wetenswaardig: Rechts de bark "Noord-Holland", tot 1879 "Maarten van Rossem". Een van de dertig aandeelhouders van de "Maarten van Rossem" in 1855 was baron Baron van Randwijck van Rossem (Rossum) voor 2/75e part.
Bron: Stichting Maritiem-Historische Data.
 

 


Het tuigplan van een -moderne- brik. Uit Zeilschepen en hun tuigage 1946.
Het aardige is dat hierbij ook de Engelse benamingen vermeld zijn.