beschrijving

Katschip


"een Kat of houthaaler zyn Anker opwindende"

Het schip ligt tegengebrast en deinst mogelijk. Het anker is reeds opgehaald en wordt stijf tegen de boeg getrokken om vastgesjord te worden met een rustlijn. Deze manier van bergen heette katten en vissen.

 


Schilderij van Jan Claesz. Rietschoof: "Vier katschepen op de rede van Hoorn" ca 1700. Collectie Het Scheepvaartmuseum.

 

 Nicolaes Witsen [1671] noemde het katschip: "een vermengde gestalte uit Boeiers en Fluiten gemaeckt".
Hieronder een Boeier en een Fluitschip. Oordeel zelf ;-)


Boeier

Fluit