beschrijving

Vlet


Stalen vletje, vroeger als roeiparlevinker gebruikt.
Geen dol of mik voor de roeispanen, maar een vierkant scheegat.
 


De geblokte rand was groen-wit.

 


Model van een Turry- of Tukkervletvlet van de firma Tukker uit Papendrecht.
De vlet werd in Belgie bekend als Turry voor een veel gebruikte schippersboot


Schippersvletje (schottel) in Oostzaan.


Helderse vissersvlet KW 73 (Katwijk) met twee bomschuiten, Johan Briedé 1920

 afb: Schuttevaer
Een scherpe Terschellinger vlet. Hier een Krulvlet van de Werf "Krul" op West-Terschelling

 

De ijsvlet van Urk. De barre tochten over water en ijs via Schokland en Ramspol naar Kampen en terug werden vanwege de ontberingen "bloedreizen" genoemd. Heen en terug was 60 km. De "ijsloper" was een speciaal voor dit doel vervaardigde boot met glij-ijzers. Lees meer op Met de ijsschuit op en rondom Schokland.

 


Een motorvletje als sleepboot, ook wel motorsleepvlet genoemd.