kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

Marifoonkanalen

 

Indeling marifoonkanalen/frequenties en hun bestemming
kanaal schip wal bestemming Nederland
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

156.050
156.100
156.150
156.200
156.250
156.300
156.350
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
156.900
156.950
157.000
157.050
157.100
157.150
157.200
157.250
157.300
157.350
157.400
157.550

156.025
156.075
156.125
156.175
156.225
156.275
156.325
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
156.775
156.825
156.875
156.925
156.975
157.025
157.075
157.125
157.175
157.225
157.275
157.325
157.375
157.425

160.650
160.700
160.750
160.800
160.850
156.300
160.950
156.400
156.450
156.500
156.550
156.600
156.650
156.700
156.750
156.800
156.850
161.500
161.550
161.600
161.650
161.700
161.750
161.800
161.850
161.900
161.950
162.000
162.150

160.625
160.675
160.725
160.775
160.825
160.875
160.925
156.375
156.425
156.475
156.525
156.575
156.625
156.675
156.725
156.775
156.825
156.875
161.525
161.575
161.625
161.675
161.725
161.775
161.825
161.875
161.925
157.375
157.425

verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
nautisch intership verkeer
verkeersbegeleiding
nautisch intership verkeer
divers nautisch gebruik
nautisch intership verkeer, aanroepkanaal en veiligheidsverkeer
havenoperaties
havenoperaties
nautisch intership verkeer, uitwijk voor kanaal 10
havenoperaties
intraschip
nood, spoed, veiligheid en aanroepkanaal
intraschip
bruggen en sluizen
nautische informatie
bruggen en sluizen
verkeersbegeleiding
bruggen en sluizen
kustwacht
nautische informatie
verkeersbegeleiding
nautische informatie
verkeersbegeleiding
nautische informatie
marinakanaal

verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
nautische informatie
opsporing/redding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
DSC
havenoperaties
nautisch intership verkeer tbv bergings- en sleep activiteiten/sociaal verkeer
nautische informatie tbv bestrijding verontreiniging
havenoperaties
havenoperaties
divers nautisch gebruik
sociaal verkeer/proviandering, ook wel "dubbel" genoemd
nautische informatie
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
verkeersbegeleiding
bunkering/proviandering
kustwacht
bruggen en sluizen
bruggen en sluizen
nautische informatie
divers nautisch gebruik
tijdelijke maritieme evenementen

 Betekenis "bestemming Nederland"

Aanroepkanaal: kanaal voor het aanroepen en het verstrekken van korte mededelingen, met uitzondering van sociaal verkeer.
Blokkanaal: kanaal van het blokgebied waarin men zich bevindt en waarvoor een uitluisterplicht geldt. Het blokkanaal staat vermeld op vaarkaarten en op borden langs de oever, b.v. voor kanaal 22 respectievelijk M22 en VHF22.
Bruggen en sluizen: radioverkeer inzake het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van brug- en sluispersoneel.
Bunkering: radioverkeer in het kader van bunkering van schepen.
DSC: Digital Selective Calling.
Divers nautisch gebruik: radioverkeer tussen bedrijven, organisaties en internationale (zee)schepen. Hierdoor is communicatie op een privékanaal niet mogelijk.
Havenoperaties: radioverkeer inzake het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van havenautoriteiten met betrekking tot de veiligheid van scheepsbewegingen.
Intraschip: radioverkeer tussen personen aan boord van het schip betreffende de veiligheid van het schip en/of personen.
Kustwacht: Het Nederlandse reddingscoördinatiecentrum te Den Helder.
Marinakanaal: kanaal ten behoeve van communicatie inzake jachthavenbeheer.
Nautische informatie: radioverkeer ten behoeve van het geven van mededelingen aan en het ontvangen van aanwijzingen van verkeersbegeleidingsstations.
Nautisch intership verkeer: radioverkeer ten behoeve van de communicatie tussen schepen onderling.
Nood- en/of spoedverkeer: radioverkeer betreffende de veiligheid van een schip, luchtvaartuig of ander vervoermiddel, dan wel van een persoon.
Opsporing/redding: radioverkeer betreffende het leiden en uitvoeren van opsporings- en reddingsacties (on scene)
Proviandering: radioverkeer in het kader van de proviandering van schepen.
Sociaal verkeer: radioverkeer van algemene aard tussen schepen onderling.
Verkeersbegeleiding: radioverkeer voor het begeleiden van de scheepvaart onder radardekking in een vooraf bepaald gebied, waarbij een walorganisatie assistentie verleent voor een vlotte en veilige scheepvaart.
Veiligheidsverkeer: radioverkeer houdende belangrijke waarschuwingen betreffende de navigatie of meteorologische zaken.

Bron: Agentschap Telecom (Ministerie van Economische Zaken).