kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

  Andere tips en wetenswaardigheden
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  
Motor rookt overmatig

Met overmatig roken wordt het constant roken bij kruissnelheid bedoeld. Als na lange tijd langzaam varen het gas een keer helemaal open gaat, mag best wat zwarte rook verschijnen, mits het na een poosje maar verdwijnt. Dit wordt wel "schoonbranden" genoemd.
De motor krijgt een hogere verbrandingstemperatuur en werkdruk, waardoor de poorten lekker worden schoongeblazen. Als je dit regelmatig doet zal de motor je dankbaar zijn. Let wel op temperatuur en oliedruk. De temperatuur mag niet hoger komen dan zo'n 95°C en de oliedruk niet hoger dan de fabrikant aangeeft. Het is dus tevens een test voor de capaciteit en het goed functioneren van je koelsysteem. Wellicht te krap bemeten, defecte thermostaat, of dichtslibbende koelkanalen...

 

zwarte rook hoofdoorzaak nader omschreven
Onvolledig verbranding in alle cilinders 
(roet en zwarte rook)

Luchttoevoer belemmerd. Luchtfilter verstopt.
Luchthappers machinekamer te klein.
Spoelpoorten vervuild.
Klepzittingen te diep ingefreesd.
  Motor overbelast. Te grote schroef.
  Hoeveelheid ingespoten brandstof  te groot. Plunjerelementen van brandstofpomp ongelijk afgesteld.
  Inspuitmoment te laat.
Niet de juiste verstuivers.
Ongeschikte brandstof.
Blauw/witachtige rook die zwart wordt of vermindert bij warme motor wijst op een te laat inspuitmoment.
  Uitlaatgas afvoer belemmerd. Uitlaatpoorten verstopt.
Uitlaatleiding verstopt.


zwarte rook hoofdoorzaak nader omschreven
Onvolledige verbranding in één of meerdere cilinders
(roet en zwarte rook)
Verstuivers vervuild, versleten of verkeerd afgesteld.
Lucht in verstuiverleidingen.
 
  Te lage compressie. Kleptiming of speling niet in orde.
Klepveren gebroken.
Koppakking lek.
Zuigerveren versleten of vast.
Cilinders versleten.


blauwe rook hoofdoorzaak nader omschreven
Verbranding van overmatig veel smeerolie 
(blauwe rook)

Brandstofpomp versleten.
Zuigerveren versleten.
Cilinders versleten.
Klepgeleiders versleten.
Smeerolie te dun.
Oliedruk te hoog.
Oliepeil te hoog.
Blauw/witachtige rook die vermindert bij warme motor wijst op een te laat inspuitmoment.

Indien het roken samengaat gaat met kloppen kan dat ook wijzen op een in open stand geblokkeerde verstuiver.

  Verglazing van cilinderwanden. Nieuwe of gereviseerde motor te voorzichtig (verkeerd) ingelopen.
Motor te vaak langdurig onbelast laten draaien.
Langdurig te weinig vermogen gevraagd (te zware motor voor de klus).


witte of grijze rook hoofdoorzaak nader omschreven
Onvolledige verbranding in alle cilinders 
(witte of grijze rook)

Motor te koud.
Ontregelde brandstof-lucht verhouding, of verstuivers vervuild. Over het algemeen geeft dit zwarte rook, maar volgens kenners ook wel wit of grijs.
Blauw/witachtige rook die zwart wordt of vermindert bij warme motor wijst op een te laat inspuitmoment.
Hoeveelheid koelwater te groot afgesteld.
Thermostaat defect.
Te veel lucht of te weinig brandstof.
Koppakking lek.


witte of grijze rook hoofdoorzaak
Condensatie van waterdamp aanwezig in de uitlaatgassen  
(witte of grijze rook)

Te lage motortemperatuur.
Lage buitentemperatuur/luchtvochtigheid.
Vocht in brandstoffilter.
Sterk gekoelde droge uitlaat.
Lange (droge) uitlaatleiding.

Andere storingen