kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

  Andere tips en wetenswaardigheden
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  

Motor heeft wisselend toerental, loopt onregelmatig, of slaat "op hol".

 

 

storing hoofdoorzaak nader omschreven
Toerental van de motor gaat plotseling voor korte tijd omhoog Lucht in brandstofsysteem. Lekkage brandstofpomp.
Lekkage membraan opvoerpomp.
Lekkage hogedruk gedeelte van de brandstofleiding.
  Sterk vervuild, of (bijna) dichtgeslibt brandstoffilter. Bij een vervuild filter wordt eerder gedacht aan een slecht lopende of afslaande motor, maar het kan wel degelijk de oorzaak van een oplopend en wegzakkend toerental zijn. Aldus een bijdrage van Jan Pieter Cannegieter, die dit bij twee verschillende motoren heeft ervaren.

 

storing oorzaak
Motor loopt onregelmatig bij stationair toerental
Het zogenaamde "hunten"
Regulateur defect/versleten.
Inspuitmoment niet juist.
Verstuivers defect.
En verder de hierboven genoemde oorzaken,

 

storing mogelijk "vergeten" oorzaak
Motor loopt in werk onregelmatig Droogstaande brandstofpomp (geen olie)

 

storing hoofdoorzaak nader omschreven
Motor slaat op hol
1) Lekke of losgeslagen vacuumleiding.
2) Verkeerd gemonteerde carterontluchting
3) Verkeerde olie i.p.v. motorolie.
4) Brandstofsysteem: lek vacuummembraan, vastzittende regelaar, kabels, veren e.d.,
5) Abusievelijk benzine getankt. De kans aan de waterkant met alleen dieselpompen is klein, maar het schijnt bij autobezitters wel voor te komen.
1) Specifiek bij OM-serie Mercedes.
2) Specifiek bij Yanmar. Het carterontluchtingdeksel is verkeerd gemonteerd. Het pijpje moet boven zitten, anders wordt olie aangezogen.
3) Bij een Industrie 2VD6 was abusievelijk koppelingsolie als motorolie gebruikt. Deze olie van een andere samenstelling werkte als branstof en de motor sloeg op hol. Was alleen te stoppen door de uitlaat af te dichten. N.B. dit is een gevaarlijke oplossing. Beter is de luchttoevoer af te dichten.

 

Andere storingen