kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

  Andere tips en wetenswaardigheden
  A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z  
 

Motor levert volle vermogen niet

Voor dit probleem is een groot aantal (mogelijke) oorzaken aan te wijzen.

Fout in brandstofsysteem
Regulateur defect of ontregeld
Gaskabel niet goed afgesteld

Luchttoevoer belemmerd
Uitlaatgasafvoer belemmerd
Te lage compressie
Ongeschikte brandstof
Onvoldoende koeling
Onvoldoende olie in keerkoppeling
Overmatige koolafzetting
Defecte alternator
"Vuil" in de schroef


 

storing hoofdoorzaak nader omschreven
Fout in brandstofsysteem Hoeveelheid brandstof naar brandstofpomp onvoldoende. Lucht in brandstofsysteem.
Brandstofleiding verstopt.
Brandstoffilter verstopt.
Tankontluchting verstopt.
  Brandstofpomp of verstuivers defect. Lucht in pomp of verstuivers.
Brandstofpomp versleten of ontregeld, plunjers blijven hangen, persklepjes lekken.
Inspuiting te vroeg of te laat.
Verstuivers versleten, verkeerd afgesteld of van het verkeerde type.


storing oorzaak
Luchttoevoer belemmerd Luchtfilter verstopt.
Blower vervuild (indien aanwezig).
Luchthappers machinekamer te klein.
Spoelpoorten vervuild.
Klepzittingen te diep ingefreesd.


storing oorzaak
Uitlaatgasafvoer belemmerd Uitlaatpoorten vervuild.
Uitlaatleiding verstopt.


storing oorzaak
Te lage compressie Kleptiming of speling niet in orde.
Klepveer gebroken.
Koppakking lek.
Zuigerveren versleten of vastgebakken.
Cilinders versleten.
Decompressie mechanisme verkeerd afgesteld.


storing oorzaak
Onvoldoende koeling Te weinig koelwater.
Vervuilde koelwaterruimte.
Vervuilde warmtewisselaar.
Thermostaat defect.
Waterpomp defect.


storing oorzaak
Defecte alternator Bij lichtere motoren kan een defecte spanningsregeling van de wisselstroomdynamo, waarbij accu's overladen worden, erg veel motorvermogen "opslurpen".


storing oorzaak
Vuil in de schroef Motor kan het vermogen niet kwijt omdat er iets in de schroef zit. Soms biedt achteruit slaan soelaas.

 

Andere storingen