kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

Veiligheid per radio of marifoon

Weer- en veiligheidsberichten de klok rond.
Radio/TV frequenties en zenderplaatsen
Noodcommunicatie per marifoon

Oude foto's van Scheveningen Radio.

Internationaal fonetisch spellingsalfabet
Marifoonkanalen/frequenties en hun bestemming
 

Weer- en veiligheidsberichten voor de scheepvaart op radio en marifoon
Radio:  
Marifoon:
Marifoon:
Weerberichten.
Veiligheids- en scheepsweerberichten.
Het KNMI geeft vanaf windkracht 6 een stormwaarschuwing. Deze wordt aangekondigd op kanaal 16 en uitgezonden op kanaal 23 en 83. Herhalingen om 03.33 - 07.33 - 11.33 - 15.33 - 19.33 en 23.33u.
De waarschuwing wordt voorafgegaan door 3x "Sécurité" en 3x "Alle schepen".
00.00 t/m 06.00
03.33
06.30
06.30

06.50
07.00
07.30
07.30
07.30
07.30
07.33
07.33
08.05
08.30

08.33
08.30 Za en Zo.
08.30
09.00
09.05 Za en Zo.
10.00
10.05 Za en Zo.
10.05 Za en Zo.
11.30
11.33
12.00
12.30
12.30 alleen Za.
12.30 alleen Za.
12.30 Za en Zo.
13.00
13.05
13.12 alleen Za.
13.30
13.31 juli en aug.
13.33
15.33
16.30
17.00
17.12 Za en Zo.

17.30
17.30
17.30
17.30
17.31
18.30

19.05
19.33
23.00
23.05
23.33
Radio 1 en 2 Weer beperkt, ieder heel uur
Kustwacht VHF 23 en 83 Stormwaarschuwing vanaf windkracht 6
Omrop Fryslân Weer Wind Friesland
Radio 10 FM
Radio Noord-Holland
Radio Noord-Holland
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid
Omrop Fryslân Weer Wind Friesland
Radio Flevoland
Radio Noord-Holland
Omroep Zeeland
Kustwacht VHF 23 en 83 Stormwaarschuwing vanaf windkracht 6
Kustwacht VHF 23 en 83 Veiligheids-/weerberichten
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid

Omroep Zeeland
Radio Flevoland
Radio Noord-Holland
Radio Noord-Holland
Omrop Fryslân Weer Wind Friesland
Radio Noord-Holland
Radio Flevoland
Omroep Zeeland
Radio 10 FM
Kustwacht VHF 23 en 83 Stormwaarschuwing vanaf windkracht 6
Radio Noord-Holland

Radio Noord-Holland
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid
Omrop Fryslân Weer Wind Friesland
Radio Flevoland
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid
Kustwacht VHF 23 en 83 Veiligheids-/weerberichten
Omroep Zeeland
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid
Omroep Zeeland (uitgebreid)

Omrop Fryslân Weer Wind Friesland
Kustwacht VHF 23 en 83 Stormwaarschuwing vanaf windkracht 6
Radio Flevoland
Radio Noord-Holland
Omroep Zeeland
Radio Noord-Holland
Radio Flevoland
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid
Omrop Fryslân Weer Wind Friesland

Omroep Zeeland
Radio 1 Weer Wind Uitgebreid
Kustwacht VHF 23 en 83 Veiligheids-/weerberichten
Kustwacht VHF 23 en 83 Stormwaarschuwing vanaf windkracht 6
Radio 1 Weer Wind Kust+IJsselmeer
Kustwacht VHF 23 en 83 Veiligheids-/weerberichten
Kustwacht VHF 23 en 83 Stormwaarschuwing vanaf windkracht 6

 

 Noodcommunicatie

Binnenwater: VHF 10 of blokkanaal
Ruim water: Waddenzee, IJsselmeer, Randmeren en Delta: VHF 16
Bij de oproep kunnen naast de scheepsnaam de oproepletters genoemd worden.
Na de invoering van de verplichte ATIS is dit echter niet meer noodzakelijk.

Noodoproep voor binnenwater en ruim water:
Mayday-Mayday-Mayday
Hier is Scheepsnaam, Scheepsnaam, Scheepsnaam
Mayday positie ………, toestand aan boord,
met ...... personen aan boord
Verzoek om onmiddellijke assistentie
.
E.v.t. geluidssein:
herhaalde lange stoten.

Hulpoproep (niet levensbedreigend) voor binnenwater en ruim water:
Panpan-Panpan-Panpan
Hier is Scheepsnaam, Scheepsnaam, Scheepsnaam
Panpan, hier is Scheepsnaam,
b.v. schip vastgelopen of motor uitgevallen, positie ………….
Verzoek om assistentie
.
E.v.t. geluidssein:
lange stoot (attentiesein).

Man-over-boord voor binnenwater en ruim water hetzelfde:
Mayday, mayday, mayday
Alle schepen, alle schepen, alle schepen
Hier is Scheepsnaam, Scheepsnaam, Scheepsnaam
Pan pan , hier is Scheepsnaam,
man-over-boord positie ………….
Verzoek alle schepen om een goede uitkijk.

Medisch advies op binnenwater:
Kan niet per marifoon maar moet per GSM gebeuren.

Medisch advies op ruim water: Waddenzee, IJsselmeer, Randmeren en Delta: VHF 16
Kustwachtcentrum Den Helder, Kustwachtcentrum Den Helder, Kustwachtcentrum Den Helder
Hier is Scheepsnaam, Scheepsnaam, Scheepsnaam
-aard ongeval………. positie ………….
Verzoek om medische advies.

 

 


Afhandeling van noodverkeer bij Scheveningen Radio in de zeventiger jaren. Links radio-telegrafie, rechts radio-telefonie.

 


De bedieningspost van de marifoondienst van Scheveningen Radio. Hier werden vooral telefoongesprekken tot stand gebracht. [1971]

 

Internationaal fonetisch spellingsalfabet
letter codewoord uitspraak cijfer codewoord uitspraak
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alfa
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India
Juliett
Kilo
Lima
Mike
November
Oscar
Papa
Quebec
Romeo
Sierra
Tango
Uniform
Victor
Whiskey
X-ray
Yankee
Zulu
AL-fa
BRA-vo
TSJA-li
DEL-ta
EK-ko
FOKS-trot
Golf
Ho-TEL
IN-di-ah
DZJOE-li-et
KIE-lo
LIE-mah
Maik
No-VEM-ber
OS-kar
PAH-pah
KWIE-bek
RO-mi-o
Sie-ER-rah
TANG-go
JOE-ni-fom
VIK-tor
WIS-kie
EKS-ree
JENG-kie
ZOE-loe
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nadazero
Unaone
Bissotwo
Terrathree
Kartefour
Pantafive
Soxisix
Setteseven
Oktoeight
Novenine
Nah-dah-zi-roh
Oe-nah-wun
Bies-soh-toe
Ter-rah-trie
Kar-tee-for
Pan-tah-faiv
Sok-sie-siks
Set-tee-sevun
Ok-too-eejt
No-vee-naine