kennisbank voor pleziervaart
         en scheepvaarthistorie
 
 

Vaarroute 5, Overijsselse Vecht
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
Route 5, Overijsselse Vecht:
Hasselt - Dalfsen - Ommen
sluizen 2
hoogte 3.30m
diepgang 1.00m
afstand 36 km

Te combineren met:
Route 4, Kampen

Route 5, Overijsselse Vecht, geen waterkaart, maar wateralmanak 2, Overijsselse Vecht.
Trailerhellingen in Hasselt, Zwolle, Dalfsen en Ommen.
Het op deze pagina gebruikte filmfragment is van René Wessels.

Vanaf Hasselt is de route 36km, waarvan het bevaarbare deel van de Overijsselse Vecht 33km uitmaakt. Omdat dezelfde route teruggevaren moet worden; bij Junne kunnen we niet verder (inmiddels met kleine boten wel), komt het totaal dus op ongeveer 70km. Het uitgangspunt Hasselt is beschreven bij route 4.

De Overijsselse Vecht
Op het Zwarte Water richting Zwolle gaan we na 3km bakboord de Vecht op. Het riviertje dat 174km lang is, ontspringt ten westen van het Duitse Münster, waar het Vechte heet en komt bij Gramsbergen Nederland binnen om na 60km uit te monden in het Zwarte Water. Helaas is alleen het stuk ten westen van de stuw bij Junne bevaarbaar. Er zijn al jaren plannen om het resterende stuk bevaarbaar te maken met een aansluiting op het Coevorder Vechtkanaal, waardoor een prachtige rondtocht mogelijk is. Niettemin is het bevaarbare deel de moeite waard, je vaart op een prachtige rustige rivier met twee sluizen en vooral voorbij Dalfsen in het Salland veel natuurschoon, waarbij rond de Regge nog moeraslanden voorkomen. Beroepsvaart zul je vanwege de sluisdrempels niet tegenkomen, hooguit voorbij Vilsteren een rondvaartboot uit Ommen. In vroeger dagen was het water vooral belangrijk voor het transport van goederen, bijvoorbeeld zandsteen uit Duitsland. Deze functie veranderde geleidelijk toen De Vecht, met haar grillige karakter, bedwongen werd met sluizen en stuwen. Het eerste kronkelige gedeelte stroomopwaarts tot Berkum bij Zwolle kent ondiepe stukken, die door betonning zijn aangegeven. Vlak voor de onderdoorgang van de A28 is een kabelpontje en een plek waar oude binnenschepen voor pleziervaart worden opgeknapt. Daarna worden tot Sluis Vechterweerd de oevers begrensd door een zomerdijk. Aan bakboord wordt een recreatieplas met jachthaven Terra Nautic gepasseerd. De Vecht blijft kronkelen tot de sluis. Daar aangekomen is het even uitkijken. De Vecht komt hier vanaf een stuw en voor het schutten moet aan bakboord het wachtkommetje in gevaren worden. Wachtsteigers ontbreken, er is alleen mogelijkheid aan het remmingwerk. Bij openen van de sluis met tegenvaart zal je los moeten gooien. Na de sluis, we gaan omhoog, krijgen we een prachtig stukje landschap met weilanden, plassen, moerassen en bos tot Dalfsen.

Dalfsen
Vlak voor de brug bij Dalfsen is aan bakboordzijde de gemeentelijk passantenhaven met ligboxen. Door een ontwerpfout staan de palen zeer ver uit elkaar, waardoor het bij sterke wind lastig kan zijn af te meren. Toiletten en douches zijn aanwezig.
Nabij de passantenhaven en het gemeentehuis ligt verscholen achter een dijkje het amfitheater. Het bestaat uit een podium en een serie banken voor toeschouwers. Iedere instelling of burger van de gemeente Dalfsen kan gratis gebruik maken van het amfitheater. Ikzelf vind het overigens leuker door de brug, waarvan de bogen 's avonds prachtig blauw verlicht zijn, aan bakboordzijde aan de lange kade te gaan liggen, waarvan het beheer bij de provincie ligt. Tot 2000 was daarom geen liggeld verschuldigd. Het enige nadeel is de behoorlijke herrie van het verkeer. Dalfsen heeft een paar zeer gezellige winkelstraten en de beste viswinkel van Overijssel kan je vinden in de Prinsenstraat in het verlengde van de brug. Qua landschap kenmerkt de gemeente zich door uitgestrekte, ongerepte natuurgebieden en waardevolle cultuurlandschappen. Met name langs De Vecht, waar nog verschillende oude Vechtarmen zijn te vinden, tref je schitterende flora en fauna aan.
Ten zuiden van de Vecht liggen de landgoederen Den Aalhorst, Den Berg, de Horte, Mataram en Rechterense Veld (met kasteel Rechteren). Het kasteel Rechteren is het enige van de middeleeuwse kastelen in Overijssel waarvan ondanks belegeringen, ontmantelingen en een ingrijpende verbouwing in de 17e en 18e eeuw, belangrijke delen zijn overgebleven. Een prachtig fietstochtje, zelfs met vouwfietsjes, is te maken door aan die zuidzijde van de Vecht richting Ommen te fietsen, af te slaan naar Vilsteren, de sluis met vistrap over te gaan en aan noordelijke zijde terug te keren naar Dalfsen.

Ommen
Voorbij Dalfsen vervolgen we de tocht door het Vechtdal richting Sluis Vilsteren, ook hier een stuw, de sluis ligt aan stuurboordzijde. Als je toch moet wachten op schutting, is het de moeite waard even over de stuw te lopen naar de aan de noordelijke oever gelegen vistrap.
Na de sluis is het nog 5km naar Ommen, waar aan een langgerekt grasveld goede aanlegmogelijkheid is. Het beheer is in handen van WSV De Vechtstreek. Buiten de door Youp van 't Hek bekend geworden vestiging van de Hema kent Ommen gezellige winkelstraatjes op een klein oppervlak in het oude centrum. Ommen is in feite een Sallandse Hanzestad met vroeger een drukke handel op Duitsland. De eerste brug over de Vecht werd al in 1492 aangelegd. Het oude tolhuis, tegenwoordig  Nationaal Tinnen Figuren Museum, was er toen al en heeft na 1832 dienst gedaan als stadhuis. De bosrijke omgeving is prachtig en even ten noorden van de plaats kun je zelfs in de "Sahara" wandelen. Het betreft hier een vastgelegde zandverstuiving van Boswachterij Ommen.

Junne
Voorbij Ommen kan nog een stukje doorgevaren worden tot de stuw bij Junne. Over het algemeen is hier nauwelijks motorvaart, maar Junne wordt veel gebruikt als vertrekpunt voor kanotochten. Inmiddels (juli 2019) zijn de sluizen bij Junne en Mariënberg in gebruik genomen, waardoor het mogelijk is om met kleine boten met een diepgang van max 80 centimeter (officieel 50 centimeter) en een kruiphoogte van niet meer dan twee meter door te varen tot de Haandrik en van daaruit via Almelo en het Twentekanaal terug naar de IJssel te varen, of via Nw Amsterdam richting Gorredijk, Assen of Meppel te varen. De sluizen zijn zelfbediening op alle dagen van 9.00u tot 17.00u. Ze hebben een breedte van 4.00 meter en een lengte van 18.00 meter.

Afbeeldingen op deze pagina zijn van de digitale steden Dalfsen en Ommen